Cast

Conductor

Konstantin Chudovsky

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Oleg Dolgov

Yusif Eyvazov

Eduard Martynyuk

Nazhmiddin Mavlyanov

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Nikolai Kazansky

Alexander Krasnov

Alexey Markov

Kostas Smoriginas

Vladislav Sulimsky

Anton Zaraev

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Vasily Ladyuk

Boris Pinkhasovich

Andrei Potaturin

Aluda Todua

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Vasily Gafner

Marat Gali

Roman Muravitsky

Maxim Paster

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Alexander Markeev

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Bekhzod Davronov

Ivan Davydov

Stanislav Mostovoy

Narumov

Alexander Borodin

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

Ivan Davydov

Roman Khnkoyan

Stanislav Mostovoy

Igor Tsurcan

The Countess

Irina Dolzhenko

Elena Manistina

Svetlana Shilova

Larisa Diadkova

Liza

Asmik Grigorian

Elena Guseva

Maria Lobanova

Evgenia Muravieva

Anna Nechaeva

Anna Shapovalova

Anna Dattai

Poulina

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Yulia Matochkina

Elena Maximova

Olesya Petrova

Irina Petrova

Oxana Volkova

Governess

Irina Berezina

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Masha

Marianna Asvoynova

Oxana Gorchakovskaya

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:

Prilepa

Anna Khrapko

Albina Latipova

Guzel Sharipova

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Anna Bondarevskaya

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Yulia Matochkina

Elena Maximova

Olesya Petrova

Irina Petrova

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Nikolai Kazansky

Alexander Krasnov

Alexey Markov

Kostas Smoriginas

Vladislav Sulimsky

Anton Zaraev

15 February 2018

Conductor


Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan16 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan17 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan18 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Nikolai Kazansky

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Nikolai Kazansky4 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov5 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Nikolai Kazansky

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Nikolai Kazansky6 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov3 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan4 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Aluda Todua

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov5 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan20 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov21 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Irina Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Irina Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan22 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov23 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Irina Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Irina Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan24 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov29 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan30 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Kostas Smoriginas

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Kostas Smoriginas31 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan2 February 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan3 February 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Kostas Smoriginas18 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov19 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)


Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan20 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov21 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan28 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov29 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Asmik Grigorian

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Dolzhenko

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan30 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov1 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Asmik Grigorian

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan16 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


17 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Alina Chertash

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


18 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Anton Zaraev

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Irina Dolzhenko

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Anton Zaraev


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


19 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Alina Chertash

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


20 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


13 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky14 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Davydov

The Countess

Elena Manistina

Liza

Elena Guseva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan15 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky22 June 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Alexander Krasnov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexander Krasnov23 June 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Dattai

Poulina

Alina Chertash

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky24 June 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Alexander Krasnov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexander Krasnov25 June 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Dattai

Poulina

Alina Chertash

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky26 June 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Alexander Krasnov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexander Krasnov14 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Boris Pinkhasovich

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Berezina

Masha

Marianna Asvoynova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov15 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Alexander Krasnov

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Elena Manistina

Liza

Elena Guseva

Poulina

Alina Chertash

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexander Krasnov16 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Boris Pinkhasovich

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Irina Berezina

Masha

Marianna Asvoynova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov17 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Alexander Krasnov

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Davydov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Elena Manistina

Liza

Elena Guseva

Poulina

Alina Chertash

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexander Krasnov18 September 2022

Conductor

Konstantin Chudovsky

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Boris Pinkhasovich

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Roman Khnkoyan

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Shapovalova

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Berezina

Masha

Marianna Asvoynova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov