As Cecco in Il mondo della luna. Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna. Zlata Rubinova as Lisetta. Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna.
Zlata Rubinova as Lisetta.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. Olga Berezanskaya as Solokha.  Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. Olga Berezanskaya as Solokha.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. German Yukavsky as a Devil from Hell.  Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. German Yukavsky as a Devil from Hell.
Photo by Vladimir Mayorov.

Nearest performances

La Périchole 8 March10 March
The Adventures of Cipollino 22 March23 March24 March


														
	

All in group

 • Ruslan Babayev
 • Dmitry Bobrov
 • Alexander Chernov
 • Vasily Gafner
 • Zakhar Kovalyov
 • Valery Makarov
 • Pyotr Melentyev
 • Sergei Ostroumov
 • Pavel Paremuzov
 • Artyom Popov
 • Vitaly Rodin
 • Alexei Sulimov
 • Mikhail Yanenko
 • Igor Yanulaitis (Vyalykh)