As Cecco in Il mondo della luna. Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna. Zlata Rubinova as Lisetta. Photo by Vladimir Mayorov.
As Cecco in Il mondo della luna.
Zlata Rubinova as Lisetta.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. Olga Berezanskaya as Solokha.  Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. Olga Berezanskaya as Solokha.
Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. German Yukavsky as a Devil from Hell.  Photo by Vladimir Mayorov.
As Schoolmaster in Cherevichki. German Yukavsky as a Devil from Hell.
Photo by Vladimir Mayorov.

Nearest performances

Askold’s Grave 13 July13 July15 July15 July


														
	

All in group

 • Alexander Chernov
 • Vasily Gafner
 • Zakhar Kovalyov
 • Valery Makarov
 • Pyotr Melentyev
 • Sergei Ostroumov
 • Pavel Paremuzov
 • Vitaly Rodin
 • Alexei Sulimov
 • Mikhail Yanenko
 • Igor Yanulaitis (Vyalykh)