Cast

THE NINTH WAVE

Maria Alexandrova

Ekaterina Krysanova

Margarita Shrayner

Vladislav Lantratov

Daria Khokhlova

Evgenia Obraztsova

Eleonora Sevenard

Artemy Belyakov

Igor Tsvirko

Denis Zakharov

Xenia Averina

Anastasia Denisova

Marfa Fyodorova

Elina Kamalova

Elizaveta Kokoreva

Alyona Kovalyova

Maria Mishina

Eleonora Sevenard

Margarita Shrayner

Ekaterina Smurova

Alexandra Trikoz

Ana Turazashvili

Xenia Zhiganshina

Mark Chino

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Alexei Gaynutdinov

Anton Gaynutdinov

Georgy Gusev

Mikhail Kemenov

Mikhail Kryuchkov

Alexei Matrakhov

Artur Mkrtchyan

Alexei Putintsev

Alexander Vodopetov

Xenia Averina

Valeria Bessonova

Nina Biryukova

Anastasia Dedikina

Anastasia Denisova

Daria Dmitrievskaya

Ekaterina Fateeva

Marfa Fyodorova

Elizaveta Gaponenko

Anastasia Grigorieva

Elina Kamalova

Ekaterina Klyavlina

Elizaveta Kokoreva

Alyona Kovalyova

Anna Lebedeva

Alyona Ledyakh

Maria Mishina

Stanislava Postnova

Alexandra Rakitina

Ekaterina Smurova

Ana Turazashvili

Olga Vdovkina

Ekaterina Zavadina

Anastasia Zvonkova

Danila Khamzin

Dmitry Dorokhov

Klim Efimov

Alexei Gaynutdinov

Igor Gorelkin

Georgy Gusev

Mikhail Kemenov

Aleksei Khamzin

Mikhail Kryuchkov

Alexei Matrakhov

Artur Mkrtchyan

Mark Orlov

Alexei Putintsev

Dmitry Smilevsky

Kirill Sobolev

Alexander Vodopetov

JUST

Xenia Averina

Kristina Kretova

Olga Marchenkova

Anastasia Denisova

Maria Mishina

Margarita Shrayner

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Xenia Zhiganshina

Dmitry Dorokhov

Georgy Gusev

Nikita Kapustin

Mikhail Kemenov

Vyacheslav Lopatin

Mark Orlov

Igor Tsvirko

FADING

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Margarita Shrayner

Semyon Chudin

Nikita Kapustin

Vladislav Lantratov

Anna Balukova

Nina Biryukova

Daria Dmitrievskaya

Daria Khokhlova

Elizaveta Kokoreva

Maria Mishina

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Dmitry Efremov

Alexei Gaynutdinov

Nikita Kapustin

Denis Savin

Alexander Smoliyaninov

Igor Tsvirko

Piano solo

Nadezhda Demyanova

Anna Grishina

SILENTIUM

Alyona Kovalyova

Svetlana Zakharova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova

Yulia Grebenshchikova

Daria Khokhlova

Alyona Kovalyova

Olga Marchenkova

Eleonora Sevenard

Ana Turazashvili

Angelina Vlashinets

Mark Chino

Anton Gaynutdinov

Artur Mkrtchyan

Mark Orlov

Denis Savin

Kirill Sokolovsky

Igor Tsvirko

Conductor

Anton Grishanin

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

10 September 2020

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov


Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Margarita Shrayner
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina

Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov

JUSTAnastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Igor Tsvirko

Piano solo

Nadezhda Demyanova

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Denis Savin
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev11 September 2020

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov


Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Margarita Shrayner
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina

Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov

JUST


Xenia Averina

Margarita Shrayner
Xenia Zhiganshina
Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

Piano solo

Nadezhda Demyanova

SILENTIUM


Alyona Kovalyova

Artemy Belyakov

Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev13 September 2020

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Ekaterina Smurova
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Alexei Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Elizaveta Kokoreva
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Zavadina
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Aleksei Khamzin
Alexei Matrakhov
Kirill Sobolev

JUSTAnastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Anna Balukova
Daria Dmitrievskaya
Maria Vinogradova
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

Piano solo

Anna Grishina

SILENTIUM


Alyona Kovalyova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova
Olga Marchenkova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Denis Savin
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev24 November 2020

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner
Vladislav Lantratov

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko


Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina

Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ana Turazashvili
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Kirill Sobolev

JUSTMargarita Shrayner
Maria Vinogradova
Dmitry Dorokhov
Igor Tsvirko

FADING


Margarita Shrayner
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Igor Tsvirko

SILENTIUM


Svetlana Zakharova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova
Olga Marchenkova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Mark Chino
Mark Orlov
Igor Tsvirko

Conductor

Anton Grishanin25 November 2020

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner
Vladislav Lantratov

Eleonora Sevenard
Artemy Belyakov

Denis Zakharov

Elizaveta Kokoreva
Margarita Shrayner
Alexandra Trikoz
Xenia Zhiganshina

Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Xenia Averina
Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Denisova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ana Turazashvili
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Kirill Sobolev

JUST


Kristina Kretova

Anastasia Denisova
Maria Mishina
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Anna Balukova
Daria Dmitrievskaya
Maria Vinogradova
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

SILENTIUM


Svetlana Zakharova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova
Olga Marchenkova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Mark Orlov

Conductor

Anton Grishanin26 November 2020

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Eleonora Sevenard
Artemy Belyakov

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Elizaveta Kokoreva
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Alexei Gaynutdinov
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Alyona Kovalyova
Alyona Ledyakh
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Georgy Gusev
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Kirill Sobolev
Alexander Vodopetov

JUSTMargarita Shrayner
Xenia Zhiganshina
Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova

Artemy Belyakov

Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov

Conductor

Anton Grishanin26 February 2021

Maria Alexandrova
Vladislav Lantratov

Daria Khokhlova
Artemy Belyakov


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUSTAnastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Nikita Kapustin
Vyacheslav Lopatin

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Anton Gaynutdinov
Denis Savin
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev27 February 2021

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Eleonora Sevenard
Artemy Belyakov

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Mark Chino
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUST


Xenia Averina

Anastasia Denisova
Margarita Shrayner
Dmitry Dorokhov
Mikhail Kemenov

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Alyona Kovalyova
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev27 February 2021

THE NINTH WAVE


Maria Alexandrova
Vladislav Lantratov

Daria Khokhlova
Artemy Belyakov


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUST


Olga Marchenkova

Anastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Nikita Kapustin
Vyacheslav Lopatin

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Anna Balukova
Daria Dmitrievskaya
Maria Vinogradova
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

SILENTIUM


Alyona Kovalyova

Artemy Belyakov

Marfa Fyodorova
Olga Marchenkova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Anton Gaynutdinov
Denis Savin
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev28 February 2021

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Eleonora Sevenard
Artemy Belyakov

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Mark Chino
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUST


Kristina Kretova

Anastasia Denisova
Maria Mishina
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Mark Orlov
Denis Savin
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev2 June 2021

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Igor Gorelkin
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Kirill Sobolev

JUSTMargarita Shrayner
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Maria Mishina
Denis Savin
Alexander Smoliyaninov

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Denis Savin
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev3 June 2021

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Daria Dmitrievskaya
Ekaterina Fateeva
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Kirill Sobolev

JUST


Kristina Kretova

Anastasia Stashkevich
Xenia Zhiganshina
Nikita Kapustin
Vyacheslav Lopatin

FADING


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Igor Tsvirko

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Alyona Kovalyova
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev21 September 2021

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Mark Chino
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov

Nina Biryukova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Marfa Fyodorova
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Igor Gorelkin
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUST


Kristina Kretova

Anastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Daria Khokhlova
Maria Vinogradova
Dmitry Efremov
Igor Tsvirko

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Marfa Fyodorova
Alyona Kovalyova
Eleonora Sevenard
Ana Turazashvili

Denis Savin
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev22 September 2021

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Elizaveta Kokoreva
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Dmitry Dorokhov
Klim Efimov
Anton Gaynutdinov
Alexei Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Nina Biryukova
Ekaterina Fateeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Elina Kamalova
Ekaterina Klyavlina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Ekaterina Zavadina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Igor Gorelkin
Aleksei Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Dmitry Smilevsky
Kirill Sobolev

JUST


Olga Marchenkova

Margarita Shrayner
Xenia Zhiganshina

Mark Orlov

FADING


Kristina Kretova
Nikita Kapustin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Alyona Kovalyova
Angelina Vlashinets
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Denis Savin
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Sorokin2 March 2022

THE NINTH WAVE


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Eleonora Sevenard
Igor Tsvirko

Denis Zakharov

Xenia Averina
Anastasia Denisova
Marfa Fyodorova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Dedikina
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Anna Lebedeva
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Olga Vdovkina
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Kirill Sobolev

JUSTKristina Kretova

Anastasia Denisova
Margarita Shrayner

Mark Orlov

FADING


Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anna Balukova
Elizaveta Kokoreva
Maria Vinogradova
Alexander Smoliyaninov
Igor Tsvirko

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Marfa Fyodorova
Yulia Grebenshchikova
Alyona Kovalyova
Ana Turazashvili

Denis Savin
Kirill Sokolovsky
Igor Tsvirko

Conductor

Pavel Klinichev3 March 2022

THE NINTH WAVE


Margarita Shrayner

Evgenia Obraztsova
Artemy Belyakov


Xenia Averina
Anastasia Denisova
Marfa Fyodorova
Elina Kamalova
Alyona Kovalyova
Maria Mishina
Alexandra Trikoz
Ana Turazashvili
Mark Chino
Klim Efimov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Georgy Gusev
Mikhail Kemenov
Artur Mkrtchyan
Alexei Putintsev
Alexander Vodopetov

Valeria Bessonova
Nina Biryukova
Anastasia Dedikina
Ekaterina Fateeva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Ekaterina Klyavlina
Anna Lebedeva
Maria Mishina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Anastasia Zvonkova
Danila Khamzin
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Alexei Matrakhov
Mark Orlov
Kirill Sobolev

JUST


Kristina Kretova

Anastasia Stashkevich
Maria Vinogradova
Vyacheslav Lopatin
Igor Tsvirko

FADING


Margarita Shrayner
Semyon Chudin

Nina Biryukova
Maria Mishina
Ana Turazashvili
Alexei Gaynutdinov
Denis Savin

SILENTIUM


Svetlana Zakharova


Yulia Grebenshchikova
Alyona Kovalyova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets
Mark Chino
Anton Gaynutdinov
Artur Mkrtchyan
Kirill Sokolovsky

Conductor

Pavel Klinichev29 October 2022

Conductor

Pavel Klinichev29 October 2022

Conductor

Pavel Klinichev30 October 2022

Conductor

Pavel Klinichev