Beethoven Hall

1 December, 19:30
I part

Antonín Dvořák

Gypsy Song

Felix Mendelssohn Bartholdy
Scherzo from A Midsummer Night’s Dream incidental music

George Frideric Handel
Largo from the opera Serse

Manuel de Falla
Spanish Dance from the opera La Vida Breve

Franz Liszt
“Oh! quand je dors”

Franz Schubert — Heinrich Ernst
“Erlkönig”

Sergei Rachmaninov
“Vocalise” 

Gara Garayev
Girls’ dance from the ballet The Path of Thunder

Nikolai Rimsky-Korsakov
“Flight of the Bumblebee”

Alexander Glazunov
Entr’acte from the ballet Raymonda

Grigoraș Dinicu
“Hora Martisorului”

Leroy Anderson
“Fiddle-Faddle”

Bolshoi Theatre Violin Ensemble:
Igor Svichkarenko, Yuri Sinev, Ekaterina Nazimova, Yulia Zabavnikova, Elena Putnikova, Nadezhda Budnitskaya, Yulia Tyulkina, Bulat Ilyasov, Georgy Mnatsakanyan, Vladimir Sklyarevsky, Vladimir Kozhemyako, Evgeny Pandzhavidze

Boris Shaev (piano)
Evgeny Guryev(trumpet)

II part

Efrem Podgaits

“The Sonnet” for ensemble of percussions, piano and synthesizer

Anders Koppel
Toccata for Vibraphone and Marimba

Igor Kholopov
“Presto Fuga” 

Anna Fomina
“Travel”

Bolshoi Theatre Percussion Ensemble:
Sergei Soloviev, Konstantin Semyonov, Mikhail Dunaev, Alexei Usov, Igor Prokopov, Alexander Yurasov, Vasily Moiseev, Anton Mikhalevsky, Oleg Vorobiev

Natalia Bereslavtseva (synthesizer)
Boris Shaev (piano)