Cast

Conductor

Michał Klauza

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Taras Shtonda

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Alexander Chernov

Marat Gali

Stanislav Mostovoy

Maxim Paster

Ilya Selivanov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Oksana Dyka

Maria Lobanova

Nadja Michael

Elena Popovskaya

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Oleg Dolgov

Dmitry Golovnin

Ivan Gyngazov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Anna Bauman

Oxana Gorchakovskaya

Maria Gorelova

Shabby peasant

Oleg Kulko

Ivan Maximeyko

Roman Muravitsky

Steward

Goderdzi Janelidze

Vladimir Komovich

Alexander Roslavets

Porter

Daniil Chesnokov

Nikolai Kazansky

Igor Korostylev

Alexander Korotky

Vladimir Redkin

Igor Podoplelov

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Alexander Borodin

Goderdzi Janelidze

Alexander Roslavets

Coachman

Timofei Dubovitsky

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Priest

Valery Gilmanov

Vladimir Matorin

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Marat Gali

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

Seargeant

Andrei Grigoriev

Alexander Kasyanov

Nikolai Kazansky

Alexander Krasnov

Local nihilist

Valery Makarov

Alexei Makshantsev

Stanislav Mostovoy

Bogdan Volkov

Policeman

Goderdzi Janelidze

Vladimir Komovich

Alexander Roslavets

Old convict

Mikhail Kazakov

Denis Makarov

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Elena Novak

Evgenia Segenyuk

Svetlana Shilova

Woman convict

Maria Gavrilova

Marina Lapina

Irina Rubtsova

Officer

Alexander Borodin

Goderdzi Janelidze

Alexander Roslavets

Sentry

Daniil Chesnokov

Nikolai Kazansky

Igor Korostylev

Alexander Korotky

Vladimir Redkin

Igor Podoplelov

Daniil Akimov

18 February 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky19 February 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Alexander Kasyanov

Local nihilist

Bogdan Volkov

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky20 February 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict


Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky21 February 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Oleg Kulko

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Bogdan Volkov

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky9 June 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Yuri Markelov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky10 June 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Oleg Kulko

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Yuri Markelov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict


Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky11 June 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Andrii Goniukov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Yuri Markelov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky12 June 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Oleg Kulko

Steward

Alexander Roslavets

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Yuri Markelov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Alexander Roslavets

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky10 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer


Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman


Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky11 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky12 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Nadja Michael

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer


Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman


Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky13 November 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky7 March 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky8 March 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Elena Popovskaya

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer


Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman


Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky9 March 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Yuri Markelov

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Stanislav Trofimov

Drunken guest

Yuri Markelov

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky1 December 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Elena Popovskaya

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Vadim Tikhonov

Second labourer


Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman


Priest

Vladimir Matorin

Drunken guest

Vadim Tikhonov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky2 December 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Maxim Paster

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Igor Tsurcan

Second labourer

Vadim Tikhonov

Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman

Vadim Tikhonov

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Igor Tsurcan

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Vyacheslav Pochapsky

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky3 December 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Marat Gali

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Elena Popovskaya

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

John Daszak

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Oxana Gorchakovskaya

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Alexander Korotky

First labourer

Vadim Tikhonov

Second labourer


Mill-hand

Goderdzi Janelidze

Coachman


Priest

Vladimir Matorin

Drunken guest

Vadim Tikhonov

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Marina Lapina

Officer

Goderdzi Janelidze

Sentry

Alexander Korotky16 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Stanislav Mostovoy

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Igor Podoplelov

First labourer

Marat Gali

Second labourer


Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman


Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Nikolai Kazansky

Local nihilist

Alexei Makshantsev

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Denis Makarov

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Irina Rubtsova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Igor Podoplelov17 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Stanislav Mostovoy

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Elena Popovskaya

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Dmitry Golovnin

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Igor Podoplelov

First labourer

Marat Gali

Second labourer


Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman


Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Alexei Makshantsev

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Alexander Naumenko

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Igor Podoplelov1 December 2021

Conductor

Michał Klauza

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Ilya Selivanov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Oksana Dyka

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman

Timofei Dubovitsky

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Alexander Krasnov

Local nihilist

Valery Makarov

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Mikhail Kazakov

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Daniil Akimov2 December 2021

Conductor

Michał Klauza

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Alexander Chernov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Ivan Gyngazov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Anna Bauman

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman

Timofei Dubovitsky

Priest

Vladimir Matorin

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Denis Makarov

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Daniil Akimov3 December 2021

Conductor

Michał Klauza

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Ilya Selivanov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Oksana Dyka

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman

Timofei Dubovitsky

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Alexander Krasnov

Local nihilist

Valery Makarov

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Mikhail Kazakov

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Daniil Akimov4 December 2021

Conductor

Michał Klauza

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Taras Shtonda

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Alexander Chernov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Maria Lobanova

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Ivan Gyngazov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Anna Bauman

Shabby peasant

Ivan Maximeyko

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman

Timofei Dubovitsky

Priest

Vladimir Matorin

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Andrei Grigoriev

Local nihilist

Stanislav Mostovoy

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Denis Makarov

Sonyetka, a woman convict

Evgenia Segenyuk

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Daniil Akimov5 December 2021

Conductor

Michał Klauza

Boris Timofeyevich Izmailov, a merchant

Dmitry Ulyanov

Zinoviy Borisovich Izmailov, his son

Ilya Selivanov

Katerina Lvovna Izmailova, wife of Zinovy Borisovich

Oksana Dyka

Sergei, a labourer at the Izmailovs'

Oleg Dolgov

Aksinya, a labourer at the Izmailovs'

Maria Gorelova

Shabby peasant

Roman Muravitsky

Steward

Vladimir Komovich

Porter

Daniil Akimov

First labourer

Marat Gali

Second labourer

Timofei Dubovitsky

Mill-hand

Alexander Borodin

Coachman

Timofei Dubovitsky

Priest

Valery Gilmanov

Drunken guest

Marat Gali

Seargeant

Alexander Krasnov

Local nihilist

Valery Makarov

Policeman

Vladimir Komovich

Old convict

Mikhail Kazakov

Sonyetka, a woman convict

Svetlana Shilova

Woman convict

Maria Gavrilova

Officer

Alexander Borodin

Sentry

Daniil Akimov