Historic Stage

4 July, 19:00


Premiered on 17 June, 2016

Libretto by Temistocle Solera based on the play The Maid of Orléans by Friedrich von Schiller

Artistic Director: Vyacheslav Kushchyov
Conductor: Andrei Anikhanov
Stage Director: Yuri Alexandrov
Set Designer: Vyacheslav Okunev
Chief Chorus Master: Elena Klinicheva
Lighting Designer: Irina Vtornikova
Choreographer: Nadezhda Kalinina
Cosume Designer: Natalia Zemalindinova

CAST:

Carlo VII, King of France: Ilya Govzich
Giovanna: Natalia Dmitrievskaya
Giacomo, shepherd and father of Giovanna: Pyotr Makarov
Delil, a French officer: Kirill Chursin
Talbot, an English Commander: Boris Gusev

Boris Gusev as Talbot. <br/>Pyotr Makarov as Giacomo.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Boris Gusev as Talbot.
Pyotr Makarov as Giacomo.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.
Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Gennady Verkhoglyad as Grand Inquisitor.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Gennady Verkhoglyad as Grand Inquisitor.
Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
A scene from the performance.
Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.<br/>Pyotr Makarov as Giacomo.<br/>Ilya Govzich as Carlo VII.<br/>Photo by Mikhail Galaburdin.
Natalia Dmitrievskaya as Giovanna.
Pyotr Makarov as Giacomo.
Ilya Govzich as Carlo VII.
Photo by Mikhail Galaburdin.