Cast

Elizaveta Kokoreva

Ekaterina Krysanova

Anastasia Stashkevich

Vladislav Lantratov

Vyacheslav Lopatin

Dmitry Smilevsky

Polina Afanasieva

Xenia Averina

Victoria Brilyeva

Anastasia Denisova

Elizaveta Gaponenko

Elizaveta Kruteleva

Maria Mishina

Tatiana Tiliguzova

Angelina Vlashinets

Mark Chino

Dmitry Dorokhov

Igor Gorelkin

Mikhail Kryuchkov

Artur Mkrtchyan

Nikita Oparin

Daniil Potaptsev

Polina Afanasieva

Ekaterina Besedina

Yulia Bondareva

Anastasia Dedikina

Elizaveta Gaponenko

Anastasia Grigorieva

Elizaveta Kiryakova

Maria Konkova

Olga Ladina

Stanislava Postnova

Alexandra Rakitina

Sofia Shatokhina

Ekaterina Smurova

Daria Sterligova

Olga Vdovkina

Vlada Zakharova

Dmitry Efremov

Alexei Gaynutdinov

Anton Gaynutdinov

Vitaly Getmanov

Artem Kalistratov

Mikhail Kemenov

Konstantin Khachirov

Alexei Matrakhov

Victor Meshcherekov

Roman Mudragel

Maxim Oppengeym

Ivan Poddubnyak

Pavel Smirnov

Kirill Sobolev

Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin

Ayrat Kashaev

7 July 2022

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Anastasia Denisova
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin8 July 2022

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Xenia Averina
Victoria Brilyeva
Maria Mishina
Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Nikita Oparin

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin9 July 2022

Anastasia Stashkevich
Vladislav Lantratov

Anastasia Denisova
Elizaveta Kruteleva
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin10 July 2022

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Xenia Averina
Victoria Brilyeva
Maria Mishina
Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Nikita Oparin

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin12 October 2022

Elizaveta Kokoreva
Vyacheslav Lopatin

Anastasia Denisova
Elizaveta Kruteleva
Maria Mishina
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev13 October 2022

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Victoria Brilyeva
Anastasia Denisova
Maria Mishina
Igor Gorelkin
Artur Mkrtchyan
Nikita Oparin

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Gaponenko
Anastasia Grigorieva
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Maxim Oppengeym
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev7 February 2023

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Maria Mishina
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin8 February 2023

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Victoria Brilyeva
Elizaveta Gaponenko
Maria Mishina
Mark Chino
Artur Mkrtchyan
Nikita Oparin

Polina Afanasieva
Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin9 February 2023

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Maria Mishina
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin22 April 2023

Anastasia Stashkevich
Vyacheslav Lopatin

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev22 April 2023

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Victoria Brilyeva
Maria Mishina
Tatiana Tiliguzova
Mark Chino
Mikhail Kryuchkov
Nikita Oparin

Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev23 April 2023

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Polina Afanasieva
Yulia Bondareva
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Alexei Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev1 July 2023

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Polina Afanasieva
Victoria Brilyeva
Maria Mishina
Mark Chino
Nikita Oparin
Daniil Potaptsev

Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin1 July 2023

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin2 July 2023

Anastasia Stashkevich
Vyacheslav Lopatin

Polina Afanasieva
Victoria Brilyeva
Maria Mishina
Mark Chino
Nikita Oparin
Daniil Potaptsev

Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Kiryakova
Maria Konkova
Olga Ladina
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Konstantin Khachirov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin15 November 2023

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Gaponenko
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin16 November 2023

Elizaveta Kokoreva
Dmitry Smilevsky

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Gaponenko
Maria Konkova
Olga Ladina
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Dmitry Efremov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Victor Meshcherekov
Roman Mudragel
Ivan Poddubnyak
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin4 June 2024

Ekaterina Krysanova
Vladislav Lantratov

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Gaponenko
Maria Konkova
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Conductor

Ayrat Kashaev5 June 2024

Anastasia Stashkevich
Vyacheslav Lopatin

Elizaveta Kruteleva
Tatiana Tiliguzova
Angelina Vlashinets
Dmitry Dorokhov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Ekaterina Besedina
Yulia Bondareva
Anastasia Dedikina
Elizaveta Gaponenko
Maria Konkova
Stanislava Postnova
Alexandra Rakitina
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Daria Sterligova
Olga Vdovkina
Vlada Zakharova

Conductor

Ayrat Kashaev