Cast

Antonina Chapkina

Elizaveta Kruteleva

Ekaterina Krysanova

Eleonora Sevenard

Margarita Shrayner

Anastasia Stashkevich

Mark Chino

Semyon Chudin

Vyacheslav Lopatin

Ivan Poddubnyak

Alexei Putintsev

Denis Zakharov

Polina Afanasieva

Xenia Averina

Maria Mishina

Stanislava Postnova

Lina Shevelyova

Ekaterina Smurova

Anton Gaynutdinov

Alexei Gaynutdinov

Igor Gorelkin

Nikita Kapustin

Mikhail Kryuchkov

Pavel Smirnov

Grigory Chapaev

Alexei Gaynutdinov

Vitaly Getmanov

Artem Kalistratov

Alexei Matrakhov

Roman Mudragel

Nikita Oparin

Egor Sharkov

Pavel Smirnov

Kirill Sobolev

Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin

Ayrat Kashaev

7 July 2022

Ekaterina Krysanova
Margarita Shrayner
Anastasia Stashkevich
Semyon Chudin
Vyacheslav Lopatin
Alexei Putintsev

Xenia Averina
Maria Mishina
Lina Shevelyova
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Alexei Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin8 July 2022

Ekaterina Krysanova
Margarita Shrayner
Anastasia Stashkevich
Semyon Chudin
Vyacheslav Lopatin
Alexei Putintsev

Xenia Averina
Maria Mishina
Lina Shevelyova
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Alexei Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin9 July 2022

Antonina Chapkina
Elizaveta Kruteleva
Eleonora Sevenard
Mark Chino
Ivan Poddubnyak
Denis Zakharov

Polina Afanasieva
Stanislava Postnova
Ekaterina Smurova
Alexei Gaynutdinov
Nikita Kapustin
Pavel Smirnov

Grigory Chapaev
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Roman Mudragel
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin10 July 2022

Ekaterina Krysanova
Margarita Shrayner
Anastasia Stashkevich
Semyon Chudin
Vyacheslav Lopatin
Alexei Putintsev

Maria Mishina
Lina Shevelyova
Ekaterina Smurova
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Alexei Gaynutdinov
Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin12 October 2022

Eleonora Sevenard
Margarita Shrayner
Anastasia Stashkevich
Vyacheslav Lopatin
Ivan Poddubnyak
Alexei Putintsev

Maria Mishina
Lina Shevelyova
Ekaterina Smurova
Alexei Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Roman Mudragel
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev13 October 2022

Antonina Chapkina
Elizaveta Kruteleva
Eleonora Sevenard
Mark Chino
Ivan Poddubnyak
Denis Zakharov

Polina Afanasieva
Stanislava Postnova
Ekaterina Smurova
Alexei Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov

Vitaly Getmanov
Artem Kalistratov
Alexei Matrakhov
Roman Mudragel
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Kirill Sobolev
Maxim Surov

Conductor

Ayrat Kashaev7 February 2023

Conductor

Anton Grishanin8 February 2023

Conductor

Anton Grishanin9 February 2023

Conductor

Anton Grishanin