Cast

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Alexei Smirnov

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Pyotr Melentyev

Sam

Daria Nenasheva

Leon Avtaev

Igor Garmatiy

Roman Mamaev

Artem Nikolin

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Irina Berezina

Ekaterina Bolshakova

Olga Deineka-Boston

Juliet

Marianna Asvoynova

Tamara Kasumova

Irina Khruleva

Gay

Evgeniy Gorelov

Ruslan Ibraimov

Alexander Lazutkin

Roman Mamaev

Vianor Prusakov

Prokhor Vakhrameev

Artem Voronin

Sophie

Anzhelica Avtaeva

Elena Bashlova

Polina Ilvovskaya

Aglaya Kukushkina

Anna Sergeeva

Ekaterina Bogdanova

Varvara Karaseva

Sofia Nazarova

Rowan

Olga Burmistrova

Alexandra Nanoshkina

Anna Semenyuk

Jonny

Daria Kolesnikova

Leon Avtaev

Georgiy Evseev

Ruben Khachatryan

Matvey Kozlov

Alexander Lazutkin

Viktor Trubachev

Hughie

Alexandra Amfilokhieva

Arina Mikhaleva

Anton Bolshakov

Evgeniy Gorelov

Vyacheslav Merzlyakov

Andrey Molchanov

Roman Prigoda

Tina

Alexandra Amfilokhieva

Daria Kolesnikova

Arina Mikhaleva

Yana Petrova

Ekaterina Prirodova

Sofia Kiseleva

7 March 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Leon Avtaev

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Anzhelica Avtaeva

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Alexander Lazutkin

Hughie

Evgeniy Gorelov

Tina

Arina Mikhaleva8 March 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Evgeniy Gorelov

Sophie

Polina Ilvovskaya

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Leon Avtaev

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Daria Kolesnikova8 March 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Leon Avtaev

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Anna Sergeeva

Rowan

Olga Burmistrova

Jonny

Alexander Lazutkin

Hughie


Tina

Ekaterina Prirodova9 March 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Leon Avtaev

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Anzhelica Avtaeva

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Alexander Lazutkin

Hughie

Evgeniy Gorelov

Tina

Arina Mikhaleva9 March 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Evgeniy Gorelov

Sophie

Polina Ilvovskaya

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Leon Avtaev

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Daria Kolesnikova30 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

30 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

31 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

31 May 2020


PERFORMANCE IS CANCELLED.

24 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Artem Voronin

Sophie

Polina Ilvovskaya

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Matvey Kozlov

Hughie

Vyacheslav Merzlyakov

Tina

Ekaterina Prirodova24 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Leon Avtaev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie


Tina

Arina Mikhaleva24 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Igor Garmatiy

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Vianor Prusakov

Sophie

Polina Ilvovskaya

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Matvey Kozlov

Hughie

Anton Bolshakov

Tina

Daria Kolesnikova25 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Leon Avtaev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Vianor Prusakov

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Alexander Lazutkin

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Alexandra Amfilokhieva25 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Igor Garmatiy

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Ruslan Ibraimov

Sophie

Anna Sergeeva

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie

Vyacheslav Merzlyakov

Tina

Daria Kolesnikova25 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Polina Ilvovskaya

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Alexander Lazutkin

Hughie

Evgeniy Gorelov

Tina

Arina Mikhaleva17 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Daria Kolesnikova

Hughie

Vyacheslav Merzlyakov

Tina

Arina Mikhaleva18 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Daria Nenasheva

Miss Baggott

Olga Deineka-Boston

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Ekaterina Bogdanova

Rowan

Olga Burmistrova

Jonny

Ruben Khachatryan

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Arina Mikhaleva18 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Varvara Karaseva

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Daria Kolesnikova

Hughie

Roman Prigoda

Tina

Alexandra Amfilokhieva18 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Artem Voronin

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie

Vyacheslav Merzlyakov

Tina

Daria Kolesnikova19 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Daria Nenasheva

Miss Baggott

Olga Deineka-Boston

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Anna Sergeeva

Rowan

Olga Burmistrova

Jonny

Ruben Khachatryan

Hughie

Roman Prigoda

Tina

Ekaterina Prirodova19 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Daria Nenasheva

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Roman Mamaev

Sophie

Varvara Karaseva

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Daria Kolesnikova

Hughie

Evgeniy Gorelov

Tina

Alexandra Amfilokhieva19 December 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Vianor Prusakov

Sophie

Ekaterina Bogdanova

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie

Evgeniy Gorelov

Tina

Sofia Kiseleva18 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Prokhor Vakhrameev

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Vianor Prusakov

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie

Arina Mikhaleva

Tina

Ekaterina Prirodova19 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Olga Deineka-Boston

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Artem Voronin

Sophie


Rowan

Olga Burmistrova

Jonny

Matvey Kozlov

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Arina Mikhaleva19 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Igor Garmatiy

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Sofia Nazarova

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Daria Kolesnikova

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Ekaterina Prirodova19 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Daria Nenasheva

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Ekaterina Bogdanova

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Ruben Khachatryan

Hughie

Alexandra Amfilokhieva

Tina

Daria Kolesnikova20 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexei Smirnov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Pyotr Melentyev

Sam

Daria Nenasheva

Miss Baggott

Olga Deineka-Boston

Juliet

Marianna Asvoynova

Gay

Vianor Prusakov

Sophie

Ekaterina Bogdanova

Rowan

Olga Burmistrova

Jonny

Ruben Khachatryan

Hughie

Arina Mikhaleva

Tina

Ekaterina Prirodova20 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Anatoly Zakharov

Bob’s assistant Clem / Alfred

Vasily Gafner

Sam

Igor Garmatiy

Miss Baggott

Ekaterina Bolshakova

Juliet

Tamara Kasumova

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Aglaya Kukushkina

Rowan

Alexandra Nanoshkina

Jonny

Georgiy Evseev

Hughie

Andrey Molchanov

Tina

Arina Mikhaleva20 March 2022

Conductor

Ayrat Kashaev

Black Bob / Tom

Alexandеr Kolesnikov

Bob’s assistant Clem / Alfred


Sam

Artem Nikolin

Miss Baggott

Olga Berezanskaya

Juliet

Irina Khruleva

Gay

Prokhor Vakhrameev

Sophie

Sofia Nazarova

Rowan

Anna Semenyuk

Jonny

Matvey Kozlov

Hughie

Alexandra Amfilokhieva

Tina

Sofia Kiseleva