Cast

Conductor

Alexander Soloviev

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Olga Kulchinskaya

Yulia Muzychenko

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Maria Barakova

Ksenia Dudnikova

Elena Maximova

Ekaterina Semenchuk

Oxana Volkova

Nezhata

Artem Krutko

Yuriy Mynenko

Vadim Volkov

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Stanislav Trofimov

Andrei Valenty

Whistle

Valery Gilmanov

Mikhail Petrenko

Fife

Yevgeny Akimov

Ivan Davydov

Maxim Paster

Andrei Popov

Varangian merchant

Alexei Tikhomirov

Stanislav Trofimov

Dmitry Ulyanov

Andrei Valenty

Indian merchant

Konstantin Artemiev

Bekhzod Davronov

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vasily Ladyuk

Pavel Yankovsky

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Ivan Davydov

Roman Muravitsky

Sergei Radchenko

His wife

Alexandra Durseneva

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

Pyotr Migunov

His wife

Maria Barakova

Irina Rubtsova

Evgenia Segenyuk

14 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova15 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Andrei Popov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Maria Barakova16 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova17 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Andrei Popov

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Bekhzod Davronov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova18 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova19 February 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Vadim Volkov

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Andrei Popov

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Maria Barakova6 May 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Maria Barakova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova


PERFORMANCE IS CANCELLED.

8 May 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Maria Barakova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Bekhzod Davronov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova


PERFORMANCE IS CANCELLED.

10 May 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova


PERFORMANCE IS CANCELLED.

26 November 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Maria Barakova27 November 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Olga Kulchinskaya

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Stanislav Trofimov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Maria Barakova28 November 2020

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Pavel Yankovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Evgenia Segenyuk29 November 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Olga Kulchinskaya

Lubava Buslaevna

Maria Barakova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Evgenia Segenyuk25 March 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Bekhzod Davronov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova26 March 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Maria Barakova27 March 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Maria Barakova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Bekhzod Davronov

Vedenetian merchant

Andrei Kymach

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova28 March 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Aida Garifullina

Lubava Buslaevna

Ekaterina Semenchuk

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Stanislav Trofimov

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Maxim Paster

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Maria Barakova7 October 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova8 October 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Olga Kulchinskaya

Lubava Buslaevna

Oxana Volkova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Sergei Radchenko

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova9 October 2021

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Yuriy Mynenko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Dmitry Ulyanov

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Andrey Zhilikhovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Irina Rubtsova11 April 2024

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Artem Krutko

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Andrei Valenty

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Vasily Ladyuk

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Evgenia Segenyuk12 April 2024

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Yulia Muzychenko

Lubava Buslaevna

Elena Maximova

Nezhata

Artem Krutko

The Sea Tsar

Andrei Valenty

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Yevgeny Akimov

Varangian merchant

Alexei Tikhomirov

Indian merchant

Konstantin Artemiev

Vedenetian merchant

Pavel Yankovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Ivan Davydov

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova13 April 2024

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Nazhmiddin Mavlyanov

Volkhova

Nadezhda Pavlova

Lubava Buslaevna

Ksenia Dudnikova

Nezhata

Vadim Volkov

The Sea Tsar

Nikolay Didenko

Whistle

Valery Gilmanov

Fife

Ivan Davydov

Varangian merchant

Andrei Valenty

Indian merchant

Alexei Neklyudov

Vedenetian merchant

Vasily Ladyuk

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Roman Muravitsky

His wife

Alexandra Durseneva

Luka Zinovyich

Vladimir Komovich

His wife

Evgenia Segenyuk14 April 2024

Conductor

Timur Zangiev

Sadko

Ivan Gyngazov

Volkhova

Yulia Muzychenko

Lubava Buslaevna

Elena Maximova

Nezhata

Artem Krutko

The Sea Tsar

Andrei Valenty

Whistle

Mikhail Petrenko

Fife

Yevgeny Akimov

Varangian merchant

Alexei Tikhomirov

Indian merchant

Konstantin Artemiev

Vedenetian merchant

Pavel Yankovsky

Vision the old mighty warrior

Sergei Murzaev

Foma Nazaryich

Ivan Davydov

His wife

Evgenia Segenyuk

Luka Zinovyich

Pyotr Migunov

His wife

Irina Rubtsova