Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Zakhar Kovalyov

Valery Makarov

Borislav Molchanov

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Kirill Filin

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Ekaterina Bolshakova

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Olga Burmistrova

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Sergei Ostroumov

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Edem Ibraimov

Alexei Morozov

Alexei Prokopyev

Alexei Smirnov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexander Chernov

Vasily Gafner

Borislav Molchanov

Alexei Sulimov

Mikhail Yanenko

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Igor Vyalykh

Mikhail Yanenko

Derzhimorda, Police Sergeants

Viktor Borovkov

Alexei Smirnov

David Tselauri

Anatoly Zakharov

Svistunov, police sergeants

Alexander Polkovnikov

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Alexei Morozov

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Anatoly Zakharov

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Alexei Morozov

Roman Shevchuk

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Irina Kurmanova

Alexandra Nanoshkina

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Tatiana Koninskaya

Alexandra Nanoshkina

Tatiana Vetrova

25 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants


Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Alexandra Nanoshkina

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Tatiana Koninskaya26 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Olga Burmistrova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexander Chernov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Mikhail Yanenko

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina15 December 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants


Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Alexandra Nanoshkina

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Tatiana Koninskaya15 February 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina16 February 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Olga Burmistrova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexander Chernov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Mikhail Yanenko

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina28 May 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina29 May 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Olga Burmistrova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina22 October 2019

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina11 February 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Olga Burmistrova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina28 April 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya


PERFORMANCE IS CANCELLED.

29 April 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Ekaterina Bolshakova

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexander Chernov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Mikhail Yanenko

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva


PERFORMANCE IS CANCELLED.

22 September 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina19 November 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Olga Deineka-Boston

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina20 November 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Kirill Filin

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Andrei Tsvetkov-Tolbin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Irina Kurmanova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina21 November 2020

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Valery Makarov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexei Mochalov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Sergei Baikov

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina26 February 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina27 February 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Igor Vyalykh

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Vasily Gafner

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina28 February 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Sergei Ostroumov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Tatiana Vetrova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Alexandra Nanoshkina7 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Borislav Molchanov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

German Yukavsky

Anna Andreevna, his wife

Olga Berezanskaya

Marya Antonovna, his daughter.

Irina Alekseenko

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Mikhail Yanenko

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Roman Shevchuk

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya

Zemlyanika’s wife

Irina Kurmanova

Zemlyanika’s daughter

Zlata Rubinova

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Tatiana Koninskaya8 April 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Valery Makarov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Zakhar Kovalyov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Vasily Gafner

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

David Tselauri

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Irina Khruleva

Zemlyanika’s wife

Irina Kurmanova

Zemlyanika’s daughter

Amal Osakauskene

Lyapkin-Tyapkin’s wife

Anna Semenyuk

Lyapkin-Tyapkin’s daughter

Tatiana Koninskaya2 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Valery Makarov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya3 November 2021

Conductor

Ayrat Kashaev

Ivan Aleksandrovich Khlestakov, an official from St. Petersburg

Valery Makarov

Osip, his servant

Anatoly Zakharov

Anton Antonovich Skvoznik-Dmukhanovsky, the Governor of a Russian provincial town N

Alexandеr Kolesnikov

Anna Andreevna, his wife

Olga Deineka-Boston

Marya Antonovna, his daughter.

Ekaterina Semenova

Ammos Fedorovich Lyapkin-Tyapkin, a judge

Pavel Paremuzov

Artemy Filippovich Zemlyanika, charity commissioner and warden of the hospital

Alexei Prokopyev

Pyotr Ivanovich Bobchinsky, country squires

Alexei Sulimov

Pyotr Ivanovich Dobchinsky, country squires

Vitaly Rodin

Derzhimorda, Police Sergeants

Alexei Smirnov

Svistunov, police sergeants

Vasily Sokolov

Stepan Ilyich Ukhovertov, a police superintendent

Kirill Filin

Actor, infantry captain, merchant, emperor, devil, gendarme

Azamat Tsaliti

Fevronya Petrovna Poshlyopkina, the widow of a non-commissioned officer

Alexandra Mayskaya