Cast

Conductor

Vladimir Agronsky

Ivan Nikiforchin

Vyacheslav Valeev

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Alexei Morozov

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Roman Shevchuk

German Yukavsky

Commendatore

Viktor Borovkov

Alexandеr Kolesnikov

Alexander Markeev

Alexei Mochalov

Alexei Smirnov

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Marianna Asvoynova

Anna Bauman

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Tatiana Koninskaya

Alexandra Nanoshkina

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zakhar Kovalyov

Alexei Sulimov

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Marianna Asvoynova

Olesya Avakova

Olga Burmistrova

Ekaterina Ferzba

Alexandra Mayskaya

Alexandra Nanoshkina

Masetto

Kirill Filin

David Tselauri

Anatoly Zakharov

Servants

Roman Akimov

Sergei Baikov

Alexei Gvozditskih

Sergei Ostroumov

Vitaly Rodin

Daniil Sokolov

5 October 2018

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

Kirill Filin6 October 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexei Mochalov

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexei Sulimov

Zerlina

Olga Burmistrova

Masetto

David Tselauri7 October 2018

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Viktor Borovkov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Koninskaya

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Alexandra Mayskaya

Masetto

Anatoly Zakharov17 January 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants

Sergei Baikov
Sergei Ostroumov18 January 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexei Sulimov

Zerlina

Alexandra Mayskaya

Masetto

Anatoly Zakharov

Servants

Sergei Baikov
Vitaly Rodin19 January 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexei Smirnov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

David Tselauri

Servants

Sergei Baikov
Sergei Ostroumov7 March 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants

Sergei Baikov
Sergei Ostroumov8 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexei Sulimov

Zerlina

Olga Burmistrova

Masetto

David Tselauri

Servants

Sergei Baikov
Sergei Ostroumov9 March 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexei Mochalov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

Anatoly Zakharov

Servants

Sergei Ostroumov
Vitaly Rodin5 June 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexei Smirnov

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants

Sergei Baikov
Vitaly Rodin6 June 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Anatoly Zakharov

Servants

Sergei Baikov
Vitaly Rodin26 September 2019

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants


Daniil Sokolov27 September 2019

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Alexandra Mayskaya

Masetto

David Tselauri

Servants


Daniil Sokolov28 September 2019

Conductor

Vyacheslav Valeev

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Alexandra Nanoshkina

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Olga Burmistrova

Masetto

Kirill Filin

Servants


Daniil Sokolov20 February 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

Kirill Filin

Servants


Daniil Sokolov21 February 2020

Conductor

Vladimir Agronsky

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Viktor Borovkov

Donna Elvira

Irina Alekseenko

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Igor Yanulaitis (Vyalykh)

Zerlina

Olga Burmistrova

Masetto

David Tselauri

Servants


Daniil Sokolov22 February 2020

Conductor

Vyacheslav Valeev

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Tatiana Koninskaya

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Alexandra Mayskaya

Masetto

Anatoly Zakharov

Servants


Daniil Sokolov15 September 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

German Yukavsky

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Tatiana Koninskaya

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants


Daniil Sokolov16 September 2020

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

David Tselauri

Servants


Daniil Sokolov5 March 2021

Conductor

Ivan Nikiforchin

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

David Tselauri

Servants

Roman Akimov
Daniil Sokolov6 March 2021

Conductor

Ivan Nikiforchin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants

Alexei Gvozditskih
Daniil Sokolov7 March 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexei Morozov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

David Tselauri

Servants

Roman Akimov
Daniil Sokolov24 June 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin


PERFORMANCE IS CANCELLED

25 June 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexei Smirnov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Koninskaya

Don Ottavio


Zerlina

Marianna Asvoynova

Masetto

David Tselauri


PERFORMANCE IS CANCELLED

26 June 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin


PERFORMANCE IS CANCELLED

18 September 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexander Markeev

Donna Elvira

Marianna Asvoynova

Donna Anna

Natalia Ritter

Don Ottavio

Zakhar Kovalyov

Zerlina

Ekaterina Ferzba

Masetto

Kirill Filin

Servants

Alexei Gvozditskih
Daniil Sokolov19 September 2021

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Alexander Polkovnikov

Leporello

Roman Shevchuk

Commendatore

Alexei Smirnov

Donna Elvira

Ekaterina Semenova

Donna Anna

Tatiana Koninskaya

Don Ottavio

Alexei Sulimov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

David Tselauri

Servants

Alexei Gvozditskih
Daniil Sokolov18 January 2022

Conductor

Alexei Vereshchagin

Don Giovanni

Roman Bobrov

Leporello

Alexei Prokopyev

Commendatore

Alexandеr Kolesnikov

Donna Elvira

Anna Bauman

Donna Anna

Tatiana Fedotova

Don Ottavio

Alexander Chernov

Zerlina

Alexandra Nanoshkina

Masetto

Kirill Filin

Servants

Alexei Gvozditskih
Daniil Sokolov