Cast

Petrushka

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

Denis Savin

Denis Zakharov

Ballerina

Daria Khokhlova

Ekaterina Krysanova

Tamara Mironova

Margarita Shrayner

Anastasia Stashkevich

Moor

Dmitry Dorokhov

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Alexander Smoliyaninov

Young Merchants

Karim Abdullin

Dmitry Dorokhov

Dmitry Ekaterinin

Nikita Kapustin

Egor Khromushin

Mikhail Kryuchkov

Artur Mkrtchyan

Anton Savichev

Alexander Vodopetov

Alexander Voytyuk

Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani

Anna Balukova

Ekaterina Besedina

Vera Borisenkova

Anastasia Ermolaeva

Marfa Fyodorova

Elizaveta Khokhlova

Anita Pudikova

Oxana Sharova

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

20 November 2018

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev21 November 2018

Petrushka

Artem Ovcharenko

Ballerina

Anastasia Stashkevich

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev22 November 2018

Petrushka

Vladislav Lantratov

Ballerina

Margarita Shrayner

Moor


Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev23 November 2018

Petrushka

Artem Ovcharenko

Ballerina

Anastasia Stashkevich

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev24 November 2018

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev24 November 2018

Petrushka

Vladislav Lantratov

Ballerina

Margarita Shrayner

Moor


Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev22 February 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Margarita Shrayner

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev23 February 2019

Petrushka

Denis Zakharov

Ballerina

Tamara Mironova

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev23 February 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Daria Khokhlova

Moor


Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev24 February 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Daria Khokhlova

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Sorokin17 May 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev18 May 2019

Petrushka

Denis Zakharov

Ballerina

Tamara Mironova

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev18 May 2019

Petrushka

Artem Ovcharenko

Ballerina

Daria Khokhlova

Moor


Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev19 May 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev18 December 2019

Petrushka

Denis Zakharov

Ballerina

Margarita Shrayner

Moor

Dmitry Dorokhov

Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova

Pavel Klinichev19 December 2019

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Marfa Fyodorova
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev7 October 2020

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Ekaterinin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev8 October 2020

Petrushka

Artem Ovcharenko

Ballerina

Anastasia Stashkevich

Moor


Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Alexander Voytyuk
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Anastasia Ermolaeva
Elizaveta Khokhlova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev4 June 2021

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Ekaterina Krysanova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Ekaterinin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Marfa Fyodorova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev5 June 2021

Petrushka

Denis Zakharov

Ballerina

Margarita Shrayner

Moor


Charlatan

Alexander Smoliyaninov

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Marfa Fyodorova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev5 June 2021

Petrushka

Artem Ovcharenko

Ballerina

Anastasia Stashkevich

Moor


Charlatan

Vyacheslav Lopatin

Young Merchants

Karim Abdullin
Dmitry Ekaterinin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Anton Savichev
Alexander Vodopetov
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Marfa Fyodorova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev6 June 2021

Petrushka

Denis Savin

Ballerina

Daria Khokhlova

Moor

Anton Savichev

Charlatan

Georgy Gusev

Young Merchants

Dmitry Ekaterinin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Alexander Vodopetov
Kamil Yangurazov

Merchant Women

Nino Asatiani
Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Vera Borisenkova
Marfa Fyodorova
Anita Pudikova
Oxana Sharova

Pavel Klinichev