Cast

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Vitaly Biktimirov

Dmitry Gudanov

Ruslan Skvortsov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Artem Ovcharenko

Alexander Smoliyaninov

Fresh as a Daisy

Nina Kaptsova

Daria Khokhlova

Diana Kosyreva

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Yan Godovsky

Anton Savichev

Denis Savin

Igor Tsvirko

Kitty

Anastasia Gubanova

Victoria Litvinova

Xenia Pchelkina

Margarita Shrayner

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Maria Alexandrova

Daria Bochkova

Kristina Kretova

Anastasia Meskova

Yanina Parienko

Ekaterina Shipulina

Xenia Zhiganshina

Candle

Chinara Alizade

Marfa Fyodorova

Yulia Grebenshchikova

Nelli Kobakhidze

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Georgy Gusev

Alexei Matrakhov

Alexei Putintsev

Egor Sharkov

Alexander Smoliyaninov

Papa

Alexander Fadeyechev

Alexei Loparevich

Andrei Sitnikov

Mama

Anna Antropova

Vera Borisenkova

Kristina Karasyova

Maria Zharkova

Toothpaste

Anna Balukova

Tatiana Lazareva

Maria Mishina

Xenia Pchelkina

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Mikhail Kochan

Mikhail Kryuchkov

Broom

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Maxim Surov

Dustpan

Anna Balukova

Tatiana Lazareva

Maria Mishina

Xenia Pchelkina

Anastasia Vinokur

Grammar

Ivan Filchev

Evgeny Golovin

Ilya Vorontsov

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Anna Balukova

Maria Mishina

Xenia Pchelkina

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Yulia Grebenshchikova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Ana Turazashvili

Angelina Vlashinets

Comb

Karim Abdullin

Ivan Alexeyev

Artemy Belyakov

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Balukova

Yulia Grebenshchikova

Nelli Kobakhidze

Victoria Litvinova

Olga Marchenkova

Anna Okuneva

Yanina Parienko

Anna Rebetskaya

Oxana Sharova

Ana Turazashvili

Maria Vinogradova

Angelina Vlashinets

Victoria Yakusheva

Maria Zharkova

Anastasia Soboleva

Towel

Ilya Artamonov

Mikhail Kemenov

Victor Kleyn

Anton Kondratov

Ivan Prazdnikov

Andrei Rybakov

Egor Sharkov

Dmitri Zhuk

Samovar

Sergei Dorensky

Sergei Minakov

Ivan Prazdnikov

Shirt, Double Bass, Teddy Bear, Trousers

Victor Kleyn

Anton Kondratov

Ivan Prazdnikov

Andrei Rybakov

Egor Sharkov

Dmitri Zhuk

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Egor Khromushin

Yuri Ostrovsky

Mikhail Shelamov

Ilya Vorontsov

Raindrops

Joo Yun Bae

Daria Bochkova

Alesya Boyko

Anastasia Denisova

Svetlana Gnedova

Anastasia Gubanova

Daria Gurevich

Olga Kalinina

Anastasia Kazakova

Elizaveta Kruteleva

Tatiana Lazareva

Xenia Pchelkina

Anna Proskurnina

Alexandra Rakitina

Evgenia Savarskaya

Margarita Shrayner

Olga Tubalova

Olga Vdovkina

Anna Voronkova

Bad Weather Man

Yevgeny Sazonov

Lady in a hat

Ekaterina Besedina

Mum with pram

Victoria Kochkina

Xenia Mineyeva

Nurse with charge

Ellina Bochkareva

Evgenia Savarskaya

Tourist (Foreigner)

Maxim Oppengeym

Militiaman

Batyr Annadurdyev

Ivan Semirechensky

Repin, an ederly artist

Roman Simachev

Alexander Vodopetov

Girl Artist

Mariana Gomes

Ekaterina Seryodkina

Futurist Poet

Apollinary Proskurnin

Anton Savichev

Young Poetess

Natalia Lomakina

Anastasia Soboleva

Worker

Dmitri Zhuk

German Zhukovsky

Auntie with shopping bag

Elizaveta Kruteleva

Student with a book

Alexei Torgunakov

Girl Student

Xenia Averina

Ellina Bochkareva

Girl-sportswoman

Anastasia Denisova

Alexandra Rakitina

Guttersnipes Blondes

Xenia Averina

Anastasia Denisova

Anastasia Kazakova

Evgenia Savarskaya

Guttersnipes Brunettes

Mariana Gomes

Xenia Mineyeva

Fatty-Guttersnipe

Ellina Bochkareva

Elizaveta Kruteleva

Cutie-pie-Guttersnipe

Anastasia Denisova

Oxana Sharova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Alexei Pashiev

Grigory Shkarupa

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexei Bogorad

Alexander Soloviev

21 December 2012

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Nina Kaptsova

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Maria Alexandrova

Candle

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Yanina Parienko

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Towel


Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Shirt, Double Bass, Teddy Bear, Trousers


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Bad Weather Man

Yevgeny Sazonov

Lady in a hat

Ekaterina Besedina

Mum with pram

Xenia Mineyeva

Nurse with charge

Evgenia Savarskaya

Tourist (Foreigner)


Militiaman

Ivan Semirechensky

Repin, an ederly artist

Alexander Vodopetov

Girl Artist

Mariana Gomes

Futurist Poet

Apollinary Proskurnin

Young Poetess

Anastasia Soboleva

Worker

German Zhukovsky

Auntie with shopping bag

Elizaveta Kruteleva

Student with a book

Alexei Torgunakov

Girl Student

Xenia Averina

Girl-sportswoman

Anastasia Denisova

Guttersnipes Blondes

Xenia Averina
Anastasia Kazakova
Evgenia Savarskaya

Guttersnipes Brunettes

Mariana Gomes
Xenia Mineyeva

Fatty-Guttersnipe

Elizaveta Kruteleva

Cutie-pie-Guttersnipe

Oxana Sharova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad22 December 2012

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Anastasia Meskova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Alexander Fadeyechev

Mama

Anna Antropova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Ivan Alexeyev

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Maria Mishina

Chimney-sweep’s suite

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Comb

Ivan Alexeyev

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Ivan Prazdnikov

Shirt, Double Bass, Teddy Bear, Trousers


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Daria Bochkova
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Bad Weather Man

Yevgeny Sazonov

Lady in a hat

Ekaterina Besedina

Mum with pram

Xenia Mineyeva

Nurse with charge

Evgenia Savarskaya

Tourist (Foreigner)


Militiaman

Ivan Semirechensky

Repin, an ederly artist

Alexander Vodopetov

Girl Artist

Mariana Gomes

Futurist Poet

Apollinary Proskurnin

Young Poetess

Anastasia Soboleva

Worker

German Zhukovsky

Auntie with shopping bag

Elizaveta Kruteleva

Student with a book

Alexei Torgunakov

Girl Student

Ellina Bochkareva

Girl-sportswoman

Anastasia Denisova

Guttersnipes Blondes

Anastasia Denisova
Anastasia Kazakova
Evgenia Savarskaya

Guttersnipes Brunettes

Mariana Gomes
Xenia Mineyeva

Fatty-Guttersnipe

Elizaveta Kruteleva

Cutie-pie-Guttersnipe

Oxana Sharova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad22 December 2012

Wizard (Chukovsky)

Dmitry Gudanov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Nina Kaptsova

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Alexander Smoliyaninov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Maria Zharkova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Anna Balukova

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Yanina Parienko

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Towel


Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Shirt, Double Bass, Teddy Bear, Trousers


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Daria Bochkova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Bad Weather Man

Yevgeny Sazonov

Lady in a hat

Ekaterina Besedina

Mum with pram

Xenia Mineyeva

Nurse with charge

Evgenia Savarskaya

Tourist (Foreigner)


Militiaman

Ivan Semirechensky

Repin, an ederly artist

Alexander Vodopetov

Girl Artist

Mariana Gomes

Futurist Poet

Apollinary Proskurnin

Young Poetess

Anastasia Soboleva

Worker

German Zhukovsky

Auntie with shopping bag

Elizaveta Kruteleva

Student with a book

Alexei Torgunakov

Girl Student

Xenia Averina

Girl-sportswoman

Anastasia Denisova

Guttersnipes Blondes

Xenia Averina
Anastasia Kazakova
Evgenia Savarskaya

Guttersnipes Brunettes

Mariana Gomes
Xenia Mineyeva

Fatty-Guttersnipe

Elizaveta Kruteleva

Cutie-pie-Guttersnipe

Oxana Sharova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad23 December 2012

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Maria Alexandrova

Candle

Yulia Grebenshchikova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Vera Borisenkova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Maxim Surov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Comb

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Minakov

Shirt, Double Bass, Teddy Bear, Trousers


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Bad Weather Man

Yevgeny Sazonov

Lady in a hat

Ekaterina Besedina

Mum with pram

Xenia Mineyeva

Nurse with charge

Evgenia Savarskaya

Tourist (Foreigner)


Militiaman

Ivan Semirechensky

Repin, an ederly artist

Alexander Vodopetov

Girl Artist

Mariana Gomes

Futurist Poet

Apollinary Proskurnin

Young Poetess

Anastasia Soboleva

Worker

German Zhukovsky

Auntie with shopping bag

Elizaveta Kruteleva

Student with a book

Alexei Torgunakov

Girl Student

Xenia Averina

Girl-sportswoman

Anastasia Denisova

Guttersnipes Blondes

Xenia Averina
Anastasia Kazakova
Evgenia Savarskaya

Guttersnipes Brunettes

Mariana Gomes
Xenia Mineyeva

Fatty-Guttersnipe

Elizaveta Kruteleva

Cutie-pie-Guttersnipe

Oxana Sharova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad9 January 2013

Wizard (Chukovsky)

Dmitry Gudanov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Nina Kaptsova

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Maria Alexandrova

Candle

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Maria Zharkova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Yanina Parienko

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Towel


Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Bochkova
Olga Kalinina
Elizaveta Kruteleva
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad10 January 2013

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Ivan Alexeyev

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Anna Balukova

Chimney-sweep’s suite

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Comb

Ivan Alexeyev

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Ivan Prazdnikov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Acrobat

Iolanta Stradomskaite

Vocal Solo

Grigory Shkarupa

Conductor

Alexei Bogorad13 December 2013

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Yanina Parienko

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Towel


Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Bochkova
Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexei Bogorad14 December 2013

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Yulia Grebenshchikova

Generalissimo Soap

Alexander Smoliyaninov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Vera Borisenkova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Okuneva
Yanina Parienko
Maria Vinogradova
Maria Zharkova

Towel


Anton Kondratov
Ivan Prazdnikov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Bochkova
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexei Bogorad26 April 2014

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Anastasia Meskova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Vera Borisenkova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Bochkova
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexei Bogorad26 April 2014

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Maria Vinogradova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Anna Antropova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Bochkova
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexei Bogorad27 April 2014

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Alexander Smoliyaninov

Fresh as a Daisy

Diana Kosyreva

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Anastasia Meskova

Candle

Yulia Grebenshchikova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Maxim Surov

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Maria Mishina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Comb

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Yanina Parienko
Anna Rebetskaya
Maria Zharkova

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Joo Yun Bae
Svetlana Gnedova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev27 April 2014

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Kristina Kretova

Candle

Yulia Grebenshchikova

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Maria Zharkova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Ana Turazashvili

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Yulia Grebenshchikova
Olga Marchenkova
Ana Turazashvili
Angelina Vlashinets

Towel


Victor Kleyn
Anton Kondratov
Andrei Rybakov

Samovar

Sergei Dorensky

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Bochkova
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexei Bogorad15 January 2015

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Alexander Smoliyaninov

Fresh as a Daisy

Diana Kosyreva

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Anastasia Meskova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

Towel


Mikhail Kemenov
Anton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Gurevich
Olga Kalinina
Tatiana Lazareva
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexei Bogorad16 January 2015

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Daria Bochkova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Alexander Fadeyechev

Mama

Anna Antropova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Maria Mishina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

Towel


Mikhail Kemenov
Anton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Ivan Prazdnikov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexei Bogorad17 January 2015

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Alexander Smoliyaninov

Fresh as a Daisy

Diana Kosyreva

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Margarita Shrayner

Sponge-in-Chief

Xenia Zhiganshina

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Georgy Gusev

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Vera Borisenkova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Anna Balukova

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

TowelAnton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Tatiana Lazareva
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexander Soloviev17 January 2015

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Anastasia Meskova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kochan

Broom

Artemy Belyakov

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Anastasia Vinokur

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Artemy Belyakov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

Towel


Ilya Artamonov
Anton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Daria Gurevich
Olga Kalinina
Tatiana Lazareva
Xenia Pchelkina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexei Bogorad18 January 2015

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Igor Tsvirko

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Xenia Zhiganshina

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Alexander Fadeyechev

Mama

Anna Antropova

Toothpaste

Anastasia Vinokur

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Karim Abdullin

Dustpan

Anastasia Vinokur

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Karim Abdullin

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

Towel


Mikhail Kemenov
Anton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Ivan Prazdnikov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Joo Yun Bae
Daria Gurevich
Olga Kalinina
Tatiana Lazareva
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Conductor

Alexander Soloviev8 January 2016

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Semyon Chudin

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Daria Bochkova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Dmitry Dorokhov

Broom

Ivan Alexeyev

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Maria Mishina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Ivan Alexeyev

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva

Towel


Anton Kondratov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Daria Gurevich
Tatiana Lazareva
Xenia Pchelkina
Anna Proskurnina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev9 January 2016

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy

Georgy Gusev

Fresh as a Daisy

Diana Kosyreva

Chimney-sweep

Anton Savichev

Kitty

Anastasia Gubanova

Sponge-in-Chief

Xenia Zhiganshina

Candle

Nelli Kobakhidze

Generalissimo Soap

Andrei Bolotin

Papa

Alexander Fadeyechev

Mama

Anna Antropova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Maxim Surov

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Anna Balukova

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Ana Turazashvili

Comb

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Olga Marchenkova
Anna Rebetskaya
Angelina Vlashinets
Maria Zharkova

TowelAnton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Daria Gurevich
Tatiana Lazareva
Xenia Pchelkina
Anna Proskurnina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev9 January 2016

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Alexander Smoliyaninov

Fresh as a Daisy

Anastasia Stashkevich

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Victoria Litvinova

Sponge-in-Chief

Daria Bochkova

Candle

Ana Turazashvili

Generalissimo Soap

Alexei Matrakhov

Papa

Andrei Sitnikov

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Anna Balukova

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Ivan Alexeyev

Dustpan

Anna Balukova

Grammar

Alexander Voytyuk

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Ivan Alexeyev

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva

Towel


Anton Kondratov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Tatiana Lazareva
Anna Proskurnina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev10 January 2016

Wizard (Chukovsky)

Ivan Alexeyev

Piggy-wiggy


Fresh as a Daisy

Diana Kosyreva

Chimney-sweep

Anton Savichev

Kitty

Margarita Shrayner

Sponge-in-Chief

Daria Bochkova

Candle

Marfa Fyodorova

Generalissimo Soap

Alexei Putintsev

Papa

Alexander Fadeyechev

Mama

Maria Zharkova

Toothpaste

Tatiana Lazareva

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Maxim Surov

Dustpan

Tatiana Lazareva

Grammar

Evgeny Golovin

Arithmetic

Maria Mishina

Chimney-sweep’s suite

Anna Okuneva
Ana Turazashvili

Comb

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Nelli Kobakhidze
Olga Marchenkova
Anna Rebetskaya
Angelina Vlashinets

TowelAnton Kondratov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Egor Khromushin

Raindrops

Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Xenia Pchelkina
Anna Proskurnina
Alexandra Rakitina
Olga Tubalova
Olga Vdovkina
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev10 January 2016

Wizard (Chukovsky)

Vitaly Biktimirov

Piggy-wiggy

Artem Ovcharenko

Fresh as a Daisy

Daria Khokhlova

Chimney-sweep

Denis Savin

Kitty

Yulia Skvortsova

Sponge-in-Chief

Yanina Parienko

Candle

Nelli Kobakhidze

Generalissimo Soap

Alexander Smoliyaninov

Papa

Alexei Loparevich

Mama

Kristina Karasyova

Toothpaste

Maria Mishina

Toothbrush

Mikhail Kryuchkov

Broom

Maxim Surov

Dustpan

Maria Mishina

Grammar

Ivan Filchev

Arithmetic

Xenia Pchelkina

Chimney-sweep’s suite

Olga Marchenkova
Angelina Vlashinets

Comb

Maxim Surov

Hair Maidens, Cups, Stocks

Anna Okuneva
Anna Rebetskaya
Victoria Yakusheva
Maria Zharkova

Towel


Anton Kondratov
Andrei Rybakov
Egor Sharkov

Samovar

Sergei Minakov

Uncle Croc

Evgeny Golovin

Raindrops

Anastasia Gubanova
Daria Gurevich
Anna Proskurnina
Alexandra Rakitina
Margarita Shrayner
Olga Tubalova
Olga Vdovkina
Anna Voronkova

Vocal Solo

Pavel Tchervinsky

Conductor

Alexander Soloviev