Cast

Couple in White

Daria Khokhlova

Ana Turazashvili

Xenia Zhiganshina

Mark Chino

Semyon Chudin

Egor Gerashchenko

Vladislav Kozlov

Couple in Black

Anna Nikulina

Ekaterina Shipulina

Yulia Stepanova

Maria Vinogradova

Artemy Belyakov

Sergei Kuptsov

Vladislav Lantratov

Couple in Red

Elvina Ibraimova

Diana Kosyreva

Maria Mishina

Yanina Parienko

Margarita Shrayner

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Artur Mkrtchyan

Igor Tsvirko

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova

Nelli Kobakhidze

Olga Marchenkova

Ivan Alexeyev

Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Xenia Averina

Anastasia Gubanova

Elizaveta Kruteleva

Yulia Skvortsova

Igor Gorelkin

Anton Savichev

Couple in Beige

Xenia Averina

Anastasia Denisova

Dmitry Dorokhov

Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin

2 November 2017

Couple in White


Semyon Chudin

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Yanina Parienko
Vyacheslav Lopatin

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin3 November 2017

Couple in White

Xenia Zhiganshina
Vladislav Kozlov

Couple in Black

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

Couple in Red

Elvina Ibraimova
Igor Tsvirko

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Anastasia Gubanova
Anton Savichev

Couple in Beige

Xenia Averina
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin4 November 2017

Couple in WhiteCouple in Black

Maria Vinogradova

Couple in Red

Elvina Ibraimova
Igor Tsvirko

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Anastasia Gubanova
Anton Savichev

Couple in Beige

Xenia Averina
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin5 November 2017

Couple in White


Semyon Chudin

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Yanina Parienko
Vyacheslav Lopatin

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin7 February 2018

Couple in White


Semyon Chudin

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Elvina Ibraimova
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin8 February 2018

Couple in White

Xenia Zhiganshina
Vladislav Kozlov

Couple in Black

Maria Vinogradova
Artemy Belyakov

Couple in Red

Diana Kosyreva
Georgy Gusev

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Anastasia Gubanova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin9 February 2018

Couple in White

Xenia Zhiganshina
Vladislav Kozlov

Couple in Black

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

Couple in Red

Elvina Ibraimova
Igor Tsvirko

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin11 July 2018

Couple in White

Xenia Zhiganshina

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Margarita Shrayner
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin12 July 2018

Couple in White

Xenia Zhiganshina

Couple in Black

Maria Vinogradova

Couple in Red

Diana Kosyreva
Georgy Gusev

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Anastasia Gubanova
Anton Savichev

Couple in Beige

Xenia Averina
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin29 September 2018

Couple in White

Ana Turazashvili
Egor Gerashchenko

Couple in Black

Yulia Stepanova
Artemy Belyakov

Couple in Red

Margarita Shrayner
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin29 September 2018

Couple in White

Xenia Zhiganshina

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Margarita Shrayner
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Yulia Skvortsova

Couple in Beige

Xenia Averina
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin30 September 2018

Couple in White

Daria Khokhlova
Mark Chino

Couple in Black

Maria Vinogradova

Couple in Red


Georgy Gusev

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Xenia Averina
Anton Savichev

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin11 May 2019

Couple in White

Ana Turazashvili
Egor Gerashchenko

Couple in Black

Ekaterina Shipulina

Couple in Red


Vyacheslav Lopatin

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Xenia Averina
Anton Savichev

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin12 May 2019

Couple in White

Daria Khokhlova
Mark Chino

Couple in Black

Maria Vinogradova
Artemy Belyakov

Couple in Red


Georgy Gusev

Couple in Grey

Olga Marchenkova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Xenia Averina

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Artur Mkrtchyan

Conductor

Anton Grishanin15 February 2020

Couple in White

Xenia Zhiganshina

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Sergei Kuptsov

Couple in Red


Georgy Gusev

Couple in Grey

Nelli Kobakhidze
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Elizaveta Kruteleva
Anton Savichev

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin15 February 2020

Couple in White

Daria Khokhlova
Mark Chino

Couple in Black

Anna Nikulina
Vladislav Lantratov

Couple in Red

Maria Mishina
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Xenia Averina
Igor Gorelkin

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin16 February 2020

Couple in White

Ana Turazashvili
Egor Gerashchenko

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Sergei Kuptsov

Couple in Red


Georgy Gusev

Couple in Grey

Olga Marchenkova
Alexander Vodopetov

Couple in Pink

Elizaveta Kruteleva
Anton Savichev

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin18 February 2020

Couple in White

Xenia Zhiganshina

Couple in Black

Ekaterina Shipulina
Sergei Kuptsov

Couple in Red

Margarita Shrayner
Artur Mkrtchyan

Couple in Grey

Yulia Grebenshchikova
Ivan Alexeyev

Couple in Pink

Xenia Averina
Igor Gorelkin

Couple in Beige

Anastasia Denisova
Dmitry Dorokhov

Conductor

Anton Grishanin