Cast

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Oleg Dolgov

Yusif Eyvazov

Eduard Martynyuk

Nazhmiddin Mavlyanov

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Nikolai Kazansky

Alexey Markov

Kostas Smoriginas

Vladislav Sulimsky

Anton Zaraev

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Vasily Ladyuk

Andrei Potaturin

Aluda Todua

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Vasily Gafner

Marat Gali

Roman Muravitsky

Maxim Paster

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Alexander Markeev

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Ivan Maximeyko

Stanislav Mostovoy

Konstantin Artemiev

Narumov

Alexander Borodin

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

Stanislav Mostovoy

Igor Tsurcan

Konstantin Artemiev

The Countess

Irina Dolzhenko

Elena Manistina

Svetlana Shilova

Larisa Diadkova

Liza

Asmik Grigorian

Elena Guseva

Maria Lobanova

Evgenia Muravieva

Anna Nechaeva

Poulina

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Yulia Matochkina

Elena Maximova

Olesya Petrova

Irina Petrova

Oxana Volkova

Governess

Irina Berezina

Irina Dolzhenko

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:

Prilepa

Anna Khrapko

Albina Latipova

Guzel Sharipova

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Anna Bondarevskaya

Alina Chertash

Ksenia Dudnikova

Yulia Matochkina

Elena Maximova

Olesya Petrova

Irina Petrova

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin

Elchin Azizov

Gevorg Hakobyan

Nikolai Kazansky

Alexey Markov

Kostas Smoriginas

Vladislav Sulimsky

Anton Zaraev

15 February 2018

Conductor


Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



16 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



17 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



18 February 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Nikolai Kazansky

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Nikolai Kazansky



4 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



5 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Nikolai Kazansky

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Nikolai Kazansky



6 May 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Kristian Benedikt

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



3 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



4 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Aluda Todua

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Evgenia Muravieva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov



5 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Igor Tsurcan

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



20 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



21 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Irina Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Irina Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



22 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



23 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Igor Korostylev

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Irina Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Irina Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



24 November 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Larisa Diadkova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



29 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



30 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Kostas Smoriginas

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Kostas Smoriginas



31 January 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



2 February 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



3 February 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Vyacheslav Pochapsky

Chaplitsky

Stanislav Mostovoy

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Kostas Smoriginas



18 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



19 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)


Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



20 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Nazhmiddin Mavlyanov

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



21 July 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrey Zhilikhovsky

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Stanislav Mostovoy

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Yulia Matochkina

Governess

Elena Novak

Masha

Oxana Gorchakovskaya

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Yulia Matochkina

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



28 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



29 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Asmik Grigorian

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Irina Dolzhenko

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



30 November 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Eduard Martynyuk

Count Tomsky

Elchin Azizov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Elena Manistina

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Oxana Volkova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Oxana Volkova

Zlatogor (Count Tomsky)

Elchin Azizov



1 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Marat Gali

Surin

Alexander Naumenko

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Asmik Grigorian

Poulina

Ksenia Dudnikova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Ksenia Dudnikova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



16 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


17 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Alexey Markov

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Alina Chertash

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Alexey Markov


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


18 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Anton Zaraev

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Irina Dolzhenko

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Anton Zaraev


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


19 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Sergey Polyakov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Maxim Paster

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Bekhzod Davronov

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Maria Lobanova

Poulina

Alina Chertash

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Anastasia Sorokina

Milovzor (Poulina)

Alina Chertash

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


20 September 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Maxim Aniskin

Prince Yeletsky

Vasily Ladyuk

Chekalinsky

Roman Muravitsky

Surin

Alexander Markeev

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Elena Maximova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Elena Maximova

Zlatogor (Count Tomsky)

Maxim Aniskin


In the framework of the Festival devoted to P. Tchaikovsky’s 180th birthday anniversary


13 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky



14 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Oleg Dolgov

Count Tomsky

Gevorg Hakobyan

Prince Yeletsky

Andrei Potaturin

Chekalinsky

Ilya Selivanov

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Konstantin Artemiev

Narumov

Alexander Borodin

Master of Ceremonies

Ivan Maximeyko

The Countess

Elena Manistina

Liza

Elena Guseva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Elena Novak

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Guzel Sharipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Gevorg Hakobyan



15 September 2021

Conductor

Tugan Sokhiev

Herman

Yusif Eyvazov

Count Tomsky

Vladislav Sulimsky

Prince Yeletsky

Igor Golovatenko

Chekalinsky

Vasily Gafner

Surin

Denis Makarov

Chaplitsky

Ivan Maximeyko

Narumov

Vladimir Komovich

Master of Ceremonies

Konstantin Artemiev

The Countess

Svetlana Shilova

Liza

Anna Nechaeva

Poulina

Olesya Petrova

Governess

Irina Berezina

Masha

Tatiana Vetrova

CHARACTERS IN THE INTERLUDE:


Prilepa

Albina Latipova

Milovzor (Poulina)

Olesya Petrova

Zlatogor (Count Tomsky)

Vladislav Sulimsky