Cast

Conductor

Alexander Anisimov

Alexei Bogorad

Konstantin Chudovsky

Alexander Polyanichko

Ainars Rubikis

Vassily Sinaisky

Tugan Sokhiev

Alexander Soloviev

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Ildar Abdrazakov

Dmitry Beloselsky

Paata Burchuladze

Ferruccio Furlanetto

Mikhail Kazakov

Vladimir Matorin

Taras Shtonda

Rafał Siwek

Stanislav Trofimov

Alexander Tsymbalyuk

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Anastasia Barun

Xenia Dezhneva

Venera Gimadieva

Oxana Gorchakovskaya

Olga Kulchinskaya

Albina Latipova

Anastasia Lerman

Nina Minasyan

Kristina Mkhitaryan

Anastasia Sorokina

Darya Zykova

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Evgenia Asanova

Alina Chertash

Alexandra Kadurina

Yulia Mazurova

Elena Novak

Ekaterina Vorontsova

Daria Belousova

Xenia’s Nurse

Irina Berezina

Anastasia Bibicheva

Irina Dolzhenko

Alexandra Durseneva

Elena Okolysheva

Evgenia Segenyuk

Yulia Shavarina

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Marat Gali

Mikhail Gubsky

Roman Muravitsky

Maxim Paster

Vitaly Tarashchenko

Vadim Zaplechny

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Mikhail Diyakov

Igor Golovatenko

Andrei Grigoriev

Ilya Kutyukhin

Vasily Ladyuk

Alexei Lavrov

Alexei Pashiev

Andrei Potaturin

Konstantin Shushakov

Vasily Sokolov

Aluda Todua

Pimen, hermit chronicler

Vladimir Krasov

Denis Makarov

Pyotr Migunov

Alexander Naumenko

Alexander Teliga

Alexei Tikhomirov

Stanislav Trofimov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Hovhannes Ayvazyan

Oleg Dolgov

Timofei Dubovitsky

Vsevolod Grivnov

Mikhail Gubsky

Oleg Kulko

Eduard Martynyuk

Nazhmiddin Mavlyanov

Roman Muravitsky

Sergei Radchenko

Sergei Semishkur

Vitaly Tarashchenko

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Anna Bondarevskaya

Irina Dolzhenko

Ksenia Dudnikova

Ekaterina Gubanova

Agunda Kulaeva

Elena Manistina

Svetlana Shilova

Oxana Volkova

Elena Zhidkova

Xenia Vyaznikova

Elena Zaremba

Varlaam

Valery Gilmanov

Andrii Goniukov

Vladimir Matorin

Dmitry Ovchinnikov

Vyacheslav Pochapsky

Vladislav Popov

Alexei Tanovitsky

Missail, a vagabond

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Yuri Markelov

Ivan Maximeyko

Vadim Tikhonov

Mikhail Yanenko

Innkeeper

Anastasia Bibicheva

Alexandra Durseneva

Tatiana Erastova

Elena Manistina

Elena Okolysheva

Irina Rubtsova

Nadezhda Serdyuk

Svetlana Shilova

Simpleton

Yaroslav Abaimov

Konstantin Artemiev

Bekhzod Davronov

Marat Gali

Pavel Kolgatin

Valery Makarov

Stanislav Mostovoy

Sergei Radchenko

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Daniil Chesnokov

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Alexandеr Kolesnikov

Vladimir Komovich

Vladimir Krasov

Grigory Shkarupa

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Nikolai Kazansky

Alexander Korotky

Alexander Roslavets

Grigory Shkarupa

Yuri Syrov

Pavel Tchervinsky

Rauf Timergazin

Alexander Utkin

Daniil Akimov

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Marat Gali

Zakhar Kovalyov

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Marat Gali

Zakhar Kovalyov

Yuri Markelov

Vadim Tikhonov

Igor Tsurcan

Two Women

Yana Babykina

Oxana Gorchakovskaya

Nadezhda Karyazina

Anastasia Kikot

Marina Lapina

Yulia Mazurova

Angelina Nikitchenko

Elena Okolysheva

Irina Rubtsova

Evgenia Segenyuk

Irina Udalova

Tatiana Vetrova

Olga Nadezhdina

1 December 2011

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vitaly Tarashchenko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova2 December 2011

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Alexei Lavrov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Zhidkova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Grigory Shkarupa

Mityukha, a peasant

Nikolai Kazansky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova3 December 2011

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova4 December 2011

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Alexei Lavrov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Zhidkova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Grigory Shkarupa

Mityukha, a peasant

Nikolai Kazansky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova7 January 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Mikhail Diyakov

Pimen, hermit chronicler

Vladimir Krasov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova8 January 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova8 February 2012

Conductor

Alexander Polyanichko

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Mikhail Diyakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Pavel Kolgatin

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova9 February 2012

Conductor

Alexander Polyanichko

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Venera Gimadieva

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Vladimir Krasov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Pavel Kolgatin

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova28 February 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Xenia Vyaznikova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova29 February 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Anastasia Kikot
Elena Okolysheva1 March 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Xenia Vyaznikova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova2 March 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Anastasia Kikot
Elena Okolysheva24 May 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova25 May 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vadim Zaplechny

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Alexei Lavrov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Dmitry Ovchinnikov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Pavel Kolgatin

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Anastasia Kikot26 May 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Innkeeper

Elena Okolysheva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova27 May 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vadim Zaplechny

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Alexei Lavrov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Dmitry Ovchinnikov

Missail, a vagabond

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Pavel Kolgatin

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Anastasia Kikot29 November 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Ferruccio Furlanetto

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vsevolod Grivnov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Ekaterina Gubanova

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Yulia Mazurova
Irina Udalova30 November 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Yulia Mazurova
Irina Udalova1 December 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Ferruccio Furlanetto

Xenia, his daughter

Alina Yarovaya

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vsevolod Grivnov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Ekaterina Gubanova

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Yulia Mazurova
Irina Udalova2 December 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Paata Burchuladze

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vsevolod Grivnov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Zaremba

Varlaam

Alexei Tanovitsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Yulia Mazurova
Irina Udalova4 December 2012

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Sergei Radchenko

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova5 December 2012

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Paata Burchuladze

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Alexandra Kadurina

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vsevolod Grivnov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Zaremba

Varlaam

Alexei Tanovitsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Grigory Shkarupa

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Nadezhda Karyazina
Irina Udalova7 May 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova8 May 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova1 October 2013

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova2 October 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Alexander Tsymbalyuk

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Angelina Nikitchenko
Elena Okolysheva5 October 2013

Conductor

Vassily Sinaisky

Boris Godunov

Alexander Tsymbalyuk

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Elchin Azizov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Angelina Nikitchenko
Elena Okolysheva8 October 2013

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Yana Babykina
Irina Udalova21 January 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Venera Gimadieva

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Mikhail Diyakov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Elena Okolysheva22 January 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Stanislav Trofimov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Vitaly Tarashchenko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Nadezhda Karyazina
Elena Okolysheva15 April 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Elena Okolysheva16 April 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Mikhail Diyakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Elena Okolysheva19 April 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Alexei Pashiev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova20 April 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova23 July 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova24 July 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Olga Nadezhdina

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Mikhail Diyakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Alexandra Durseneva

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Boyar from Kromy

Leonid Bomshteyn (Vilensky)

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova25 July 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Nina Minasyan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Stanislav Trofimov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Elena Okolysheva
Irina Udalova14 September 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova16 September 2014

Conductor

Alexander Polyanichko

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Vitaly Tarashchenko

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Angelina Nikitchenko17 September 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova2 December 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Roman Muravitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova4 December 2014

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Taras Shtonda

Xenia, his daughter

Anna Aglatova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova20 January 2015

Conductor

Pavel Sorokin

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Oxana Gorchakovskaya

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper


Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Rubtsova14 March 2015

Conductor

Alexander Polyanichko

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Oxana Gorchakovskaya

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Marat Gali

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Krasov

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova15 March 2015

Conductor

Alexander Polyanichko

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Irina Dolzhenko

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Tatiana Erastova

Simpleton

Marat Gali

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova11 September 2015

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper


Simpleton

Yaroslav Abaimov

Nikitich, police officer

Daniil Chesnokov

Mityukha, a peasant

Alexander Roslavets

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova12 September 2015

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Taras Shtonda

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Marat Gali

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Roslavets

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova13 September 2015

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper


Simpleton

Yaroslav Abaimov

Nikitich, police officer

Daniil Chesnokov

Mityukha, a peasant

Alexander Roslavets

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova26 May 2016

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Anastasia Barun

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Ilya Kutyukhin

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova27 May 2016

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Taras Shtonda

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Marat Gali

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper


Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Daniil Chesnokov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova28 May 2016

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Vladimir Matorin

Xenia, his daughter

Anastasia Barun

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Ilya Kutyukhin

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova29 May 2016

Conductor

Ainars Rubikis

Boris Godunov

Taras Shtonda

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Marat Gali

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Mikhail Gubsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper


Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Daniil Chesnokov

Mityukha, a peasant

Alexander Korotky

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Irina Udalova18 September 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina20 September 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Ilya Kutyukhin

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina21 September 2016

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Evgenia Asanova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bogdan Volkov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Pavel Tchervinsky

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina24 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Yuri Markelov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Vadim Tikhonov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina25 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Rauf Timergazin

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina26 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Alexandra Durseneva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Vadim Tikhonov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina27 May 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Grigoriev

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Videman

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vyacheslav Pochapsky

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Rauf Timergazin

Court Boyar

Yuri Markelov

Boyar from Kromy

Yuri Markelov

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina12 September 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Rauf Timergazin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina13 September 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Olga Kulchinskaya

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Irina Dolzhenko

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Kulko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Yaroslav Abaimov

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina14 September 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Rauf Timergazin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina24 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina25 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Darya Zykova

Fyodor, his son

Evgenia Asanova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Sergei Radchenko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Yaroslav Abaimov

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina26 November 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Kristina Mkhitaryan

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Goderdzi Janelidze

Mityukha, a peasant

Alexander Utkin

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina6 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Vasily Ladyuk

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Anna Bondarevskaya

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Anastasia Bibicheva

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina7 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Xenia Dezhneva

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Aluda Todua

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Sergei Semishkur

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Yaroslav Abaimov

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina8 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Beloselsky

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Vasily Ladyuk

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Anna Bondarevskaya

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Anastasia Bibicheva

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina9 July 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Xenia Dezhneva

Fyodor, his son

Elena Novak

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Aluda Todua

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Sergei Semishkur

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bekhzod Davronov

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Igor Tsurcan

Boyar from Kromy

Igor Tsurcan

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina12 September 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Rafał Siwek

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Elena Manistina

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Marat Gali

Boyar from Kromy

Marat Gali

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina13 September 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Xenia Dezhneva

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Mikhail Gubsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Aluda Todua

Pimen, hermit chronicler

Pyotr Migunov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Sergei Radchenko

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Vladimir Matorin

Missail, a vagabond

Vadim Tikhonov

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bekhzod Davronov

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Marat Gali

Boyar from Kromy

Marat Gali

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina14 September 2018

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Rafał Siwek

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Stanislav Mostovoy

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Marat Gali

Boyar from Kromy

Marat Gali

Two Women

Oxana Gorchakovskaya
Marina Lapina17 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Anastasia Bibicheva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Potaturin

Pimen, hermit chronicler

Denis Makarov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Timofei Dubovitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Elena Manistina

Simpleton

Bekhzod Davronov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk18 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Stanislav Trofimov

Xenia, his daughter

Anastasia Lerman

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Vasily Ladyuk

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Eduard Martynyuk

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk19 December 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Anastasia Bibicheva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Potaturin

Pimen, hermit chronicler

Denis Makarov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Timofei Dubovitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Bekhzod Davronov

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk19 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Igor Golovatenko

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Anastasia Bibicheva

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk


PERFORMANCE IS CANCELLED.

20 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Stanislav Trofimov

Xenia, his daughter

Anastasia Lerman

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Potaturin

Pimen, hermit chronicler

Denis Makarov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Timofei Dubovitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Svetlana Shilova

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk


PERFORMANCE IS CANCELLED.

21 May 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Potaturin

Pimen, hermit chronicler

Alexander Naumenko

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Andrii Goniukov

Missail, a vagabond

Ivan Maximeyko

Innkeeper

Anastasia Bibicheva

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk


PERFORMANCE IS CANCELLED.

3 November 2020

Conductor

Tugan Sokhiev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Anastasia Bibicheva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Mikhail Yanenko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk4 November 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Boris Godunov

Dmitry Ulyanov

Xenia, his daughter

Anastasia Lerman

Fyodor, his son

Ekaterina Vorontsova

Xenia’s Nurse

Evgenia Segenyuk

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Roman Muravitsky

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Andrei Potaturin

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Timofei Dubovitsky

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Anna Bondarevskaya

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Mikhail Yanenko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Nikolai Kazansky

Mityukha, a peasant

Yuri Syrov

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk5 November 2020

Conductor

Alexander Soloviev

Boris Godunov

Mikhail Kazakov

Xenia, his daughter

Albina Latipova

Fyodor, his son

Yulia Mazurova

Xenia’s Nurse

Anastasia Bibicheva

Prince Vasily Ivanovich Shuisky

Maxim Paster

Andrei Shchelkalov, secretary to the Duma

Konstantin Shushakov

Pimen, hermit chronicler

Alexei Tikhomirov

Pretender, the false Dimitri, Grigory Otrepiev

Oleg Dolgov

Marina Mnishek, daughter of the Sandomierz commander

Agunda Kulaeva

Varlaam

Valery Gilmanov

Missail, a vagabond

Mikhail Yanenko

Innkeeper

Irina Rubtsova

Simpleton

Konstantin Artemiev

Nikitich, police officer

Vladimir Komovich

Mityukha, a peasant

Alexander Borodin

Court Boyar

Zakhar Kovalyov

Boyar from Kromy

Zakhar Kovalyov

Two Women

Irina Rubtsova
Evgenia Segenyuk12 January 2021

Conductor

Tugan Sokhiev