Cast

Conductor

Tugan Sokhiev

Tsar Ivan Vasilevich the Terrible

Rafał Siwek

Stanislav Trofimov

Prince Yuriy Ivanovich Tokmakov, Posadnik in Pskov and Tsar's deputy

Vladimir Komovich

Denis Makarov

Alexander Naumenko

Vyacheslav Pochapsky

Mikhail (Mikhailo) Andreyevich Tucha, a yuong citizen of Pskov

Oleg Dolgov

Sergei Radchenko

Ilya Selivanov

Princess Olga Yurievna Tokmakova

Dinara Alieva

Maria Lobanova

Anna Nechaeva

Boyar Nikita Matuta

Ivan Davydov

Roman Muravitsky

Vlasyevna, wet nurse

Elena Manistina

Evgenia Segenyuk

Perfilyevna, wet nurse

Elena Novak

Irina Rubtsova

Svetlana Shilova

Stepanida (Stesha), Matuta's daughter, Olga's friend

Evgenia Asanova

Anna Bondarevskaya

Prince Afanasy Vyazemsky

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Vyacheslav Pochapsky

Bomelius, Tsar's physician

Alexander Borodin

Nikolai Kazansky

Vladimir Komovich

Yushko Velebin, messenger from Novgorod

Alexander Borodin

Goderdzi Janelidze

Nikolai Kazansky

Guard's voice

Igor Tsurcan

13 October 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Tsar Ivan Vasilevich the Terrible

Rafał Siwek

Prince Yuriy Ivanovich Tokmakov, Posadnik in Pskov and Tsar's deputy

Vyacheslav Pochapsky

Mikhail (Mikhailo) Andreyevich Tucha, a yuong citizen of Pskov

Oleg Dolgov

Princess Olga Yurievna Tokmakova

Anna Nechaeva

Boyar Nikita Matuta

Roman Muravitsky

Vlasyevna, wet nurse

Evgenia Segenyuk

Perfilyevna, wet nurse

Irina Rubtsova

Stepanida (Stesha), Matuta's daughter, Olga's friend

Anna Bondarevskaya

Prince Afanasy Vyazemsky

Vladimir Komovich

Bomelius, Tsar's physician

Vladimir Komovich

Yushko Velebin, messenger from Novgorod

Nikolai Kazansky

Guard's voice

Igor Tsurcan15 October 2017

Conductor

Tugan Sokhiev

Tsar Ivan Vasilevich the Terrible

Rafał Siwek

Prince Yuriy Ivanovich Tokmakov, Posadnik in Pskov and Tsar's deputy

Vyacheslav Pochapsky

Mikhail (Mikhailo) Andreyevich Tucha, a yuong citizen of Pskov

Sergei Radchenko

Princess Olga Yurievna Tokmakova

Maria Lobanova

Boyar Nikita Matuta

Ivan Davydov

Vlasyevna, wet nurse

Evgenia Segenyuk

Perfilyevna, wet nurse

Elena Novak

Stepanida (Stesha), Matuta's daughter, Olga's friend

Anna Bondarevskaya

Prince Afanasy Vyazemsky

Nikolai Kazansky

Bomelius, Tsar's physician

Nikolai Kazansky

Yushko Velebin, messenger from Novgorod

Nikolai Kazansky

Guard's voice

Igor Tsurcan11 March 2019

Conductor

Tugan Sokhiev

Tsar Ivan Vasilevich the Terrible

Stanislav Trofimov

Prince Yuriy Ivanovich Tokmakov, Posadnik in Pskov and Tsar's deputy

Denis Makarov

Mikhail (Mikhailo) Andreyevich Tucha, a yuong citizen of Pskov

Ilya Selivanov

Princess Olga Yurievna Tokmakova

Dinara Alieva

Boyar Nikita Matuta

Ivan Davydov

Vlasyevna, wet nurse

Elena Manistina

Perfilyevna, wet nurse

Svetlana Shilova

Stepanida (Stesha), Matuta's daughter, Olga's friend

Anna Bondarevskaya

Prince Afanasy Vyazemsky

Nikolai Kazansky

Bomelius, Tsar's physician

Alexander Borodin

Yushko Velebin, messenger from Novgorod

Nikolai Kazansky