Cast

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Alexei Putintsev

Dmitry Smilevsky

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Denis Savin

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Denisova

Elizaveta Kokoreva

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Alexander Smoliyaninov

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Anna Tikhomirova

Anastasia Vinokur

Masha,their daughter

Maria Alexandrova

Anna Balukova

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Vladislav Lantratov

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Mark Orlov

Birds

Xenia Averina

Ekaterina Besedina

Victoria Brilyeva

Anastasia Denisova

Yulia Grebenshchikova

Daria Khokhlova

Maria Konkova

Sofia Shatokhina

Margarita Shrayner

Ekaterina Smurova

Ana Turazashvili

Victoria Yakusheva

Xenia Zhiganshina

Mikhail Batalov

Mark Chino

Danila Khamzin

Dmitry Efremov

Igor Gorelkin

Aleksei Khamzin

Mikhail Kryuchkov

Fuad Mamedov

Artur Mkrtchyan

Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin

Ivan Alexeyev

Grigory Chapaev

Dmitry Dorokhov

Dmitry Efremov

Anton Gaynutdinov

Alexei Gaynutdinov

Vitaly Getmanov

Igor Gorelkin

Nikita Kapustin

Mikhail Kemenov

Alexei Matrakhov

Nikita Oparin

Egor Sharkov

Vladislav Shevchenko

Pavel Smirnov

Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin

1 July 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina


Danila Khamzin
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin2 July 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Ekaterina Krysanova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Denis Savin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Stashkevich

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Maria Alexandrova

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Daria Khokhlova
Ekaterina Smurova
Victoria Yakusheva
Mikhail Batalov
Mark Chino
Dmitry Efremov
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin3 July 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Ekaterina Besedina
Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili


Danila Khamzin
Aleksei Khamzin
Mark Orlov

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin3 July 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Daria Khokhlova
Ekaterina Smurova
Victoria Yakusheva
Mikhail Batalov
Mark Chino
Dmitry Efremov
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin4 July 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Ekaterina Krysanova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Denis Savin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Stashkevich

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Maria Alexandrova

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner


Birds

Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina


Danila Khamzin
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov22 October 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Anastasia Denisova
Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Ana Turazashvili

Danila Khamzin
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin23 October 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Denis Savin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Anastasia Denisova
Yulia Grebenshchikova
Margarita Shrayner
Ana Turazashvili

Danila Khamzin
Aleksei Khamzin
Mark Orlov

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin23 October 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Daria Khokhlova
Ekaterina Smurova
Ana Turazashvili
Mark Chino
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin24 October 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Ekaterina Krysanova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Stashkevich

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Maria Alexandrova

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Daria Khokhlova
Ekaterina Smurova
Ana Turazashvili
Mark Chino
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin14 December 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Xenia Averina
Ekaterina Smurova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Dmitry Efremov
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin15 December 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Yulia Grebenshchikova
Daria Khokhlova
Ana Turazashvili
Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov
Anton Gaynutdinov
Nikita Kapustin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin16 December 2021

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner


Birds

Xenia Averina
Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Xenia Zhiganshina
Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov
Anton Gaynutdinov
Nikita Kapustin
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Pavel Smirnov

Conductor

Anton Grishanin9 April 2022

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Denis Savin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Birds

Xenia Averina
Ekaterina Besedina
Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov
Anton Gaynutdinov
Nikita Kapustin
Nikita Oparin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin10 April 2022

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Vinokur

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Victoria Brilyeva
Anastasia Denisova
Margarita Shrayner
Ekaterina Smurova
Mark Chino
Dmitry Efremov
Aleksei Khamzin
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin10 April 2022

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Ekaterina Krysanova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Stashkevich

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Maria Alexandrova

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Xenia Averina
Ekaterina Besedina
Yulia Grebenshchikova
Ana Turazashvili
Igor Gorelkin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin12 January 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Birds

Yulia Grebenshchikova
Maria Konkova
Margarita Shrayner
Ana Turazashvili
Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin13 January 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Birds

Yulia Grebenshchikova
Maria Konkova
Margarita Shrayner
Ana Turazashvili
Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Artur Mkrtchyan
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin14 January 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Vinokur

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Victoria Brilyeva
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Victoria Yakusheva
Mark Chino
Dmitry Efremov
Aleksei Khamzin
Fuad Mamedov

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin14 January 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Ekaterina Krysanova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Igor Tsvirko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Denis Savin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Anastasia Stashkevich

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Anton Savichev

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anna Tikhomirova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Vladislav Lantratov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Yulia Grebenshchikova
Maria Konkova
Margarita Shrayner
Ana Turazashvili
Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Andrei Koshkin
Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Sharkov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin15 January 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Vinokur

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Victoria Brilyeva
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Victoria Yakusheva
Mark Chino
Dmitry Efremov
Aleksei Khamzin
Artur Mkrtchyan

Mujiks

Grigory Chapaev
Dmitry Efremov
Nikita Kapustin
Mikhail Kemenov
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin28 March 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Birds

Yulia Grebenshchikova
Maria Konkova
Margarita Shrayner

Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Alexei Matrakhov
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin29 March 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Svetlana Zakharova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Artem Ovcharenko

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Ruslan Skvortsov

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Maria Vinogradova

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Vodopetov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Meskova

Masha,their daughter

Anna Balukova

Boris Alexeyevich Trigorin

Artemy Belyakov

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Vyacheslav Lopatin

Arkadina’s partner

Fuad Mamedov

Birds

Yulia Grebenshchikova
Maria Konkova
Margarita Shrayner

Danila Khamzin
Mikhail Kryuchkov
Fuad Mamedov
Mark Orlov

Mujiks

Ivan Alexeyev
Grigory Chapaev
Dmitry Dorokhov
Alexei Gaynutdinov
Anton Gaynutdinov
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Alexei Matrakhov
Egor Sharkov

Conductor

Anton Grishanin30 March 2023

Irina Nikolaevna Arkadina, the real surname Trepleva

Kristina Kretova

Konstantin Gavrilovich Treplev, her son

Alexei Putintsev

Pyotr Nikolayevich Sorin, her brother

Mikhail Lobukhin

Nina Mikhailovna Zarechnaya, a young woman

Elizaveta Kokoreva

Ilya Afanasyevich Shamrayev

Alexander Smoliyaninov

Polina Andryevna, Shamraev’s wife

Anastasia Vinokur

Masha,their daughter

Angelina Vlashinets

Boris Alexeyevich Trigorin

Igor Tsvirko

Yevgeny Sergeyevich Dorn, a doctor

Georgy Gusev

Arkadina’s partner

Mark Orlov

Birds

Victoria Brilyeva
Sofia Shatokhina
Ekaterina Smurova
Victoria Yakusheva
Mark Chino
Dmitry Efremov
Igor Gorelkin
Aleksei Khamzin

Mujiks

Dmitry Efremov
Vitaly Getmanov
Nikita Kapustin
Alexei Matrakhov
Nikita Oparin
Nikita Oparin
Egor Sharkov
Vladislav Shevchenko
Maxim Surov

Conductor

Anton Grishanin