New Stage

6 December, 19:00


СахаЯкутия_Black.png

Sung in Yakut
Libretto by Dmitry Sivtsev-Suorun Omolloon based on olonkho by Platon Oyunsky and other Yakut epics
Musical version by Ruslan Mursyakaev

Stage Director: Andrei Borisov
Music Director: Konstantin Khvatynets
Set Designer: Mikhail Egorov
Costume Designer: Sardana Fedotova
Lighting Designer: Sergei Shevchenko
Video Designer: Vyacheslav Efimov
Ballet Master: Ekaterina Taishina
Chief Chorus Master: Oktyabrina Ptitsyna

Performers:

Alexander Emelianov
Ekaterina Koryakina
Dmitry Kyrdal
Yury Bashiev
Aitalina Adamova-Afanasieva
Egor Kolodeznikov
Anegina Diakonova
Ekaterina Zakharova
Feodosia Shakhurdina
Alexei Ivanov
Grigory Petrov, Nikolai Efimov, Evgeny Gotovtsev
Alexander Diachkovsky-Saaryn
Innokenty Ogochonov
Viktoria Evleva