Cast

Anyuta

Anastasia Goryacheva

Kristina Kretova

Ekaterina Krysanova

Evgenia Obraztsova

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Yuri Ostrovsky

Denis Savin

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Igor Pugachev

Igor Tsvirko

Artynov

Ivan Alexeyev

Aleksei Khamzin

Mikhail Lobukhin

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

Klim Efimov

Egor Gerashchenko

Vladislav Lantratov

Makar Mikhalkin

Artem Ovcharenko

His Excellency

Nikita Elikarov

Alexander Fadeyechev

Alexei Loparevich

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Maria Mishina

Stanislava Postnova

Two Officers

Karim Abdullin

Mark Chino

Danila Khamzin

Igor Gorelkin

Nikita Kapustin

Aleksei Khamzin

Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov

Dmitry Ekaterinin

Evgeny Golovin

Igor Gorelkin

Nikita Kapustin

Egor Khromushin

Vladislav Shevchenko

Pavel Smirnov

Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Anna Balukova

Ekaterina Besedina

Vera Borisenkova

Vasilisa Derendyaeva

Polina Gasimova

Anastasia Meskova

Anita Pudikova

Oxana Sharova

Anna Zakaraya

Victoria Zueva

Gossip

Andrei Koshkin

Vitaly Getmanov

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

14 June 2022

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Ekaterina Besedina
Oxana Sharova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin15 June 2022

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Alexander Fadeyechev

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Anita Pudikova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin25 October 2022

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Ekaterina Besedina
Oxana Sharova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin26 October 2022

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Anita Pudikova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin27 October 2022

Anyuta

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Vladislav Lantratov

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Oxana Sharova

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin21 March 2023

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Ivan Alexeyev

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Danila Khamzin
Aleksei Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Anastasia Meskova

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin22 March 2023

Anyuta

Ekaterina Krysanova

Pyotr Leontievich

Yuri Ostrovsky

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Artynov

Denis Rodkin

Student

Vladislav Lantratov

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Vasilisa Derendyaeva
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin23 March 2023

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Danila Khamzin
Aleksei Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Anastasia Meskova

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin9 May 2023

Anyuta

Ekaterina Krysanova

Pyotr Leontievich

Yuri Ostrovsky

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Vladislav Lantratov

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Oxana Sharova

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin10 May 2023

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Danila Khamzin
Aleksei Khamzin

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Anita Pudikova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Alexei Bogorad11 May 2023

Anyuta

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Denis Rodkin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Ekaterina Besedina
Anastasia Meskova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Alexei Bogorad30 September 2023

Anyuta

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Artynov

Aleksei Khamzin

Student

Klim Efimov

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Polina Gasimova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Alexei Bogorad
1 October 2023

Anyuta

Ekaterina Krysanova

Pyotr Leontievich

Alexander Vodopetov

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Ivan Alexeyev

Student

Vladislav Lantratov

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Anastasia Meskova

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin23 February 2024

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Mark Orlov

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Victoria Zueva

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Alexei Bogorad24 February 2024

Anyuta

Anastasia Goryacheva

Pyotr Leontievich

Yuri Ostrovsky

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Two Officers

Igor Gorelkin
Nikita Kapustin

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Vasilisa Derendyaeva
Polina Gasimova

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Alexei Bogorad24 February 2024

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Ivan Alexeyev

Student

Egor Gerashchenko

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Igor Gorelkin
Nikita Kapustin

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Dmitry Ekaterinin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Victoria Zueva

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin25 February 2024

Anyuta

Evgenia Obraztsova

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Igor Pugachev

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Klim Efimov

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Ekaterina Klyavlina

Two Officers

Karim Abdullin
Mark Orlov

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Nikita Kapustin
Egor Khromushin

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Oxana Sharova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin