Cast

Anyuta

Kristina Kretova

Anastasia Stashkevich

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Vyacheslav Lopatin

Igor Tsvirko

Artynov

Mikhail Lobukhin

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

Vladislav Lantratov

Artem Ovcharenko

His Excellency

Nikita Elikarov

Alexander Fadeyechev

Alexei Loparevich

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Stanislava Postnova

Two Officers

Karim Abdullin

Mark Chino

Danila Khamzin

Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov

Evgeny Golovin

Igor Gorelkin

Nikita Kapustin

Egor Khromushin

Vladislav Shevchenko

Pavel Smirnov

Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Anna Balukova

Ekaterina Besedina

Vera Borisenkova

Anita Pudikova

Oxana Sharova

Anna Zakaraya

Victoria Zueva

Gossip

Andrei Koshkin

Vitaly Getmanov

Conductor

Alexei Bogorad

Pavel Klinichev

Pavel Sorokin

14 June 2022

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Ekaterina Besedina
Oxana Sharova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin15 June 2022

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Alexander Fadeyechev

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Anita Pudikova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin25 October 2022

Anyuta

Anastasia Stashkevich

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Vyacheslav Lopatin

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Artem Ovcharenko

His Excellency

Andrei Sitnikov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Ekaterina Besedina
Oxana Sharova
Anna Zakaraya

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin26 October 2022

Anyuta

Kristina Kretova

Pyotr Leontievich

Mikhail Lobukhin

Modest Alexeyevich

Igor Tsvirko

Artynov

Denis Rodkin

Student

Ivan Alexeyev

His Excellency

Alexei Loparevich

A Young Girl

Stanislava Postnova

Two Officers

Mark Chino
Mark Orlov

Four Dandies

Dmitry Dorokhov
Nikita Kapustin
Vladislav Shevchenko
Pavel Smirnov

Three Gipsy Women

Vera Borisenkova
Anita Pudikova
Victoria Zueva

Gossip

Vitaly Getmanov

Conductor

Pavel Sorokin27 October 2022

Anyuta

Maria Vinogradova

Pyotr Leontievich

Denis Savin

Modest Alexeyevich

Georgy Gusev

Artynov

Mikhail Lobukhin

Student

Vladislav Lantratov

His Excellency

Nikita Elikarov

A Young Girl

Maria Mishina

Two Officers

Karim Abdullin
Danila Khamzin

Four Dandies

Evgeny Golovin
Igor Gorelkin
Egor Khromushin
Alexander Vodopetov

Three Gipsy Women

Anna Balukova
Ekaterina Besedina
Oxana Sharova

Gossip

Andrei Koshkin

Conductor

Pavel Sorokin21 March 2023

Conductor

Pavel Sorokin22 March 2023

Conductor

Pavel Sorokin23 March 2023

Conductor

Pavel Sorokin