The Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program Audition Results: Moscow,
September 21

21.09.2018

Gayane Babadzhanyan
Svyatoslav Besedin
Yulia Brzhezitskaya
Alexander Fyodorov
Elena Goncharova
Ilya Khardikov
Evgeny Levashov
Laura Meenen
Dmitry Migulyov
Elizaveta Narsia
Alexandra Nikitina
Maxim Orlov
David Posulikhin
Andrei Potaturin
Ekaterina Savinkova
Pavel Semagin
Anna Sergeyeva
Mikhail Shirochenko
Narul Toykenov
Daria Volkova