The Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program Audition Results: Moscow,
September 22-23

23.09.2018

Gayane Babadzhanyan
Alexander Borodin
Giorgi Chelidze
Elmira Karakhanova
Evgenia Khomutova
Anush Martirosyan
Dmitri Migulev
Yulia Muzychenko
Elizaveta Narsia
Alexandra Nikitina
Alexander Perevoshchikov
David Posulikhin
Andrei Potaturin
Pavel Semagin
Yulia Shavarina
Mikhail Shirochenko
Vasily Sokolov
Narul Toykenov
Maria Vorozheykina
Anna Zolotova
entered the 3rd round.